Tez No İndirme Tez Künye Durumu
158556
Sikkelerin ışığında Küçük Asya`da ırmak tanrıları / The river-gods in Asia Minor in the light of the coins
Yazar:ZEYNEP SENCAN ALTINOLUK
Danışman: PROF.DR. OĞUZ TEKİN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Arkeoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Arkeoloji = Archeology
Dizin:
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2005
305 s.
ÖZ "Sikkelerin Işığında Küçük Asya'da Irmak Tanrıları" başlıklı bu doktora tezi çalışmasından amaç, eskiçağ Küçük Asya sikkeleri üzerinde yer alan "ırmak tanrısı" tasvirlerinin saptanarak bir araya getirilmesi ve değerlendirilmesidir. Çalışmaya konu olan sikkeler, ilgili sikke katalogları taranarak bir araya getirilmiş, ayrıca Türkiye'deki müze koleksiyonlarında mevcut ırmak tanrısı betimli sikkelere de ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, Küçük Asya sikkelerinde 77 adet ırmak tanrısı tasviri saptanmış olup ırmak tanrısı tasvirinin MÖ 6. yüzyılın ikinci yarısından MS 3. yüzyılın ortalarına kadar (Gallienus dönemi) Küçük Asya sikkelerinde yer aldığı belirlenmiş ve ırmak tanrısı tasvMerinin ikonografisi de ortaya konmuştur. ABSTRACT The aim of this doctoral thesis titled as "The River-Gods in Asia Minor in the light of the coins" is to determine the figures of the river-gods depicted on the coins of ancient Asia Minor and -bringing them together- to make an evaluation. Interested coins were brought together by examining the catalogues and also by trying to access to the coins themselves with the figures of the river-gods in the museums of Turkey. Consequently, it was determined that seventyseven different river-gods were depicted on the coins of Asia Minor. It was also appeared that the river-god figure was depicted on the coins of Asia Minor from the second half of 6th century BC to the half of the 3rd century AD (i.e. time of Gallienus). Besides, the river-gods were also evaluated by iconographically. m
ÖZ "Sikkelerin Işığında Küçük Asya'da Irmak Tanrıları" başlıklı bu doktora tezi çalışmasından amaç, eskiçağ Küçük Asya sikkeleri üzerinde yer alan "ırmak tanrısı" tasvirlerinin saptanarak bir araya getirilmesi ve değerlendirilmesidir. Çalışmaya konu olan sikkeler, ilgili sikke katalogları taranarak bir araya getirilmiş, ayrıca Türkiye'deki müze koleksiyonlarında mevcut ırmak tanrısı betimli sikkelere de ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, Küçük Asya sikkelerinde 77 adet ırmak tanrısı tasviri saptanmış olup ırmak tanrısı tasvirinin MÖ 6. yüzyılın ikinci yarısından MS 3. yüzyılın ortalarına kadar (Gallienus dönemi) Küçük Asya sikkelerinde yer aldığı belirlenmiş ve ırmak tanrısı tasvMerinin ikonografisi de ortaya konmuştur. ABSTRACT The aim of this doctoral thesis titled as "The River-Gods in Asia Minor in the light of the coins" is to determine the figures of the river-gods depicted on the coins of ancient Asia Minor and -bringing them together- to make an evaluation. Interested coins were brought together by examining the catalogues and also by trying to access to the coins themselves with the figures of the river-gods in the museums of Turkey. Consequently, it was determined that seventyseven different river-gods were depicted on the coins of Asia Minor. It was also appeared that the river-god figure was depicted on the coins of Asia Minor from the second half of 6th century BC to the half of the 3rd century AD (i.e. time of Gallienus). Besides, the river-gods were also evaluated by iconographically. m