Tez No İndirme Tez Künye Durumu
201964
A study on conceptual modeling in simulation systems: An extended methodology for KAMA / Simülasyon sistemlerinde kavramsal modelleme üzerine bir çalışma: KAMA için genişletilmiş bir metodoloji
Yazar:BANU EMİNE AYSOLMAZ BOZLU
Danışman: DOÇ. DR. ONUR DEMİRÖRS
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Tasarım = Design
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
206 s.
Kavramsal modelleme simülasyon gelistirme faaliyetleri için zorunlu görülmektedir. Ancak, kavramsal modellerin nasıl gelistirilecegi üzerine sadece birkaç çalısma vardır. Önemli ve kapsamlı yaklasımlardan biri ODTÜ Modelleme ve Simülasyon Merkezi (MODSMMER) liderliginde, Türk Silahlı Kuvvetleri için gelistirilen metodolojidir. Proje, görev uzayı kavramsal modelleri (GUKAM) gelistirimi için bir metodoloji önermekte; ve C4ISR modelleme ve simülasyon aktiviteleri için KAMAC4ISRMOS isimli ?Kavramsal Model Gelistirme Aracı? olusturmaktadır. KAMA metodolojisi, kavramsal modelleri gereksinim toplama ve analiz faaliyetlerinde kullanmak için gelistirilmistir. KAMA yaklasımında görülen iki gelisme imkanı, simülasyon uzayı kavramsal modellerinin gelistirilmesi için tanımlı bir metodoloji olmaması; ve bir çok yaklasımın kavramsal modelin tasarım faaliyetlerinde kullanılmasının önemini vurgulamasına ragmen, nasıl kullanılacagına iliskin herhangi bir açıklama olmamasıdır. Bu tez çalısması, KAMA'nın özelliklerinin yanında, simulasyon uzayı kavramsal modelleri gelistirmek için bir metod ve kavramsal modeli tasarımda kullanmak için bir rehber saglar. Önerilen metodolojiyi degerlendirmek için, bir sentetik çevre projesi üzerinde vaka analizi gerçeklestirilmistir. Bu sekilde metodolojinin baska bir simülasyon alanında uygulaması gösterilmistir. Bu çalısma sonucu olarak gelistirilmis görev uzayı ve simülasyon uzayı kavramsal modelleri ve tasarım ürünleri degerlendirilmis, ve kavramsal modelin simülasyon gelistirme yasam döngüsündeki etkileri karsılastırılmıstır. Anahtar Kelimeler: Kavramsal Modelleme, Simulasyon, Tasarım, KAMA
Conceptual modeling is considered to be essential in simulation development activities. However, there are only a few research studies on how to develop conceptual models. One of the important and comprehensive approaches is the methodology developed under the leadership of METU Modeling and Simulation Center (MODSIMMER) for Turkish Armed Forces. The project suggests a methodology to develop mission space conceptual models (GUKAM), and provides a Conceptual Model Development Tool for C4ISR M&S activities, which is named as KAMA-C4ISRMOS. KAMA methodology is developed to utilize conceptual models in requirements collection and analysis activities. Two improvement opportunities observed in KAMA approach are that, there are no methodologies defined to develop simulation space conceptual models; and although most approaches emphasize the importance of conceptual model to be used in design activities, no explanations are provided on how to do it. This thesis aims to suggest an extended KAMA methodology that, besides original KAMA properties, provides a method to develop simulation space conceptual model, and provides a guide to use conceptual model to develop design. To evaluate the suggested methodology, a case study is conducted on a synthetic environment project. In this way, implementation of the methodology on another simulation domain is depicted. Developed mission space and simulation space conceptual models and design artifacts are evaluated, and the effects of conceptual models on simulation development life cycle are discussed. Keywords: Conceptual Model, Simulation, Design, KAMA