Tez No İndirme Tez Künye Durumu
564672
Social media in election campaigns: The case of the 2019 local elections in İzmir / Sosyal medya ve seçim kampanyaları: 2019 yerel seçimlerinde İzmir örneği
Yazar:MÜGE UYAR
Danışman: DOÇ. DR. BURAK DOĞU
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Medya Ve İletişim Çalışmaları Ana Bilim Dalı
Konu:Siyasal Bilimler = Political Science ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:Kampanya = Campaign ; Seçim kampanyaları = Election campaigns ; Seçimler = Elections ; Sosyal medya = Social media ; Yerel seçimler = Local electiond ; İzmir = Izmir
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
86 s.
Teknoloji ile birlikte dijital medya da gelişmiştir ve insan hayatında daha fazla yer almaya başlamıştır. Her alanda olduğu kadar iletişim alanında da önemli değişimler yaşanmaktadır. Sosyal medya platformları ile birlikte kullanıcıların içerik üretebilmeleri, yorum yapabilmeleri daha da kolaylaşmıştır. Genel ve yerel seçimler öncesi hem adayların hem de partilerin kendilerini, projelerini ve ideolojilerini seçmene anlatması kolaylaşmıştır. Diğer bir yandan seçmen, oy kullanacağı adayları daha yakından tanıma fırsatı bulmuş ve adaylara ulaşabilme imkanı kazanmıştır. Seçmen, istediği zaman paylaşımlara yorum yapabilir duruma gelmiştir ve seçim kampanyalarına olan müdahalesi artmıştır. Bu araştırmada Türkiye 2019 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının sosyal medya kullanımları ve seçim kampanyalarında sosyal medyaya verdikleri önem ve bakış açıları incelenmiştir. Facebook, Twitter ve Instagram kullanımları ve takipçi sayıları karşılaştırılmıştır.
With the developing technology, digital media has evolved and started to take more place in human life. There are important changes in the field of communication just like each and every field of the totally modernized life. It is a fact that with the rapid use of the social media platforms, it has become easier for users to produce content and make comments. It became easier for both the candidates and the parties to explain their background, their projects and their ideologies to the electorate just beforehand the general and local elections. On the other hand, the voters have had the opportunity to get to know the candidates they will vote for and gain access, even control to the candidates. The voters are able to comment on the shares at any time, and their intervention in the election campaigns considerably increased. In this research, the use of social media in election campaigns of the presidential candidates of İzmir Metropolitan Municipality Local Elections 2019 are examined in terms of the importance politicians gave to social media platforms. The use of Facebook, Twitter, and Instagram and their followers are compared with data.