Tez No İndirme Tez Künye Durumu
340989
A fast shape detection approach by directional integrations / Yönlü integraller ile hızlı bir geometrik şekil tespit yöntemi
Yazar:OSMAN ERMAN OKMAN
Danışman: PROF. DR. GÖZDE AKAR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2013
182 s.
Havadan çekilen görüntülerin kullanımı ile nesnelerin tespit edilmesi bir çok uygulama alanında karşılaşılan önemli bir problemdir. İnsan yapımı birçok nesne için bu nesneleri diğer yapılardan ve arka plandan ayıran en önemli özniteliklerden birisi ise bu nesnelerin şekilleridir. Bu tez kapsamında, nesnelerin uzamsal özelliklerini temel alan yeni bir geometrik şekil tespit algoritması önerilmektedir. Bu yöntemde bulunan kenarlar yönlü entegrallerin hesaplanması ile 1-B vektörlere dönüştürülmekte ve tespit işlemi bu 1-B dönüşüm uzayında gerçekleştirildiği için önerilen yöntem literatürde sıkça kullanılan yöntemlere gore daha az belleğe ve işlemci gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu tezde, önerilen metot için detaylı matematiksel türetimler verilmekte, yapılan deneyler ile üretilen çıktılar sunulmakta ve değişik gürültü seviyeleri ve geometrik bozunum durumlarında bu yöntemin tespit performansı verilmektedir. Çeşitli kullanım alanları için bulunan gerçek görüntüler üzerinde de deneyler yapılmış ve yapılan deneyler ile bu yöntemin tespit performansını bozmaksızın diğer yöntemlere sağladığı hız avantajı gösterilmiştir. Ayrıca bu tez kapsamında, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri kullanılarak Petrol Gaz Yağları (Petroleum Oil Lubricants, POL) depolarının bulunmasına yönelik bir yöntem de sunulmaktadır. Bu yöntemdeki esas aşamalardan bir tanesi görüntüdeki dairesel şekillerin bulunması olup, bu işlem tez kapsamında önerilen yöntem ile başarılmıştır. Geniş bir veri kümesi üzerinde yapılan denemeler yöntemin başarımının yüksek olduğunu ve önerilen şekil bulma yaklaşımının birçok uygulamada kullanılabilir olduğunu göstermiştir.
Detection and identification of objects from aerial images are important problems for various types of application areas. For many of the man-made structures shape is a fundamental feature by which these objects are separated from the background and other structures. In this thesis, a novel geometric shape detection algorithm based on the spatial properties of structures is proposed. Since the objects are transformed into 1-D vectors by evaluating directional integrals and detections occur by the analysis of the features obtained in those 1-D spaces, the proposed approach requires less memory and computation than most of the approaches reported in the literature. Detailed derivation of the method is given and the experimental results are presented in order to show the detection performance of the method under different amount of noise and geometric deformations. Experimental results on real images also show that the proposed approach can significantly speed up the computation without degrading the performance. Moreover, a Petroleum Oil Lubricants (POL) depots identification procedure in high-resolution satellite images is developed where detection of the circular structures is one of the crucial steps, which is achieved by the proposed shape detection approach. Performed experiments over a large data set imply promising identification performance and the usability of the shape detection approach in real world applications.