Tez No İndirme Tez Künye Durumu
364655 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Muhsin Ertuğrul: His years at the Istanbul City Theater 1959-1976 /
Yazar:SEVİLAY SARAL KURHAN
Danışman: PROF. DR. ZAFER TOPRAK
Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı
Konu:Felsefe = Philosophy ; Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
1999
457 s.
Muhsin Ertuğrul'un, 1959 yılından başlayarak 1976 yılına dek geçen süre içinde Türkiye'deki teatral kurumlaşmaya dönük etkinlikleri bu tezin ana konusunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda temel yaklaşımını ifade ettiği Bölge Tiyatroları Tartışması vakası önemli bir örnek oluşturmaktadır. Giriş niteliğindeki ilk bölüm, Muhsin Ertuğrul'un teatral formasyonunun oluşum sürecine değinmektedir. İkinci bölüm, Bölge Tiyatroları tartışmalarına ayrılmıştır. Üçüncü bölümde, İstanbul Şehir Tiyatroları'nın Altın Çağı (1959-1966) incelenmektedir. Dördüncü bölümde, Ertuğrul'un ayrılmasından sonra Şehir Tiyatrolarının durumu ve Ertuğrul'un özel bir girişim olan LCC de dahil olmak üzere bu dönemki etkinlikleri ele alınmaktadır. Beşinci bölümde Muhsin Ertuğrul yönetimindeki İstanbul Şehir Tiyatroları (1974-1976) ve özellikle de Yerinden Yönetim tartışmaları ele alınmaktadır. Sonuç bölümünde, bu araştırma sonucunda Muhsin Ertuğrul'un başlangıçta ülkenin kalkınması doğrultusunda tiyatroya devletin mali ve idari desteği olmak kaydıyla biçtiği özel rol konusunda geri adım atmadığı, ancak bu modelin 1960'lı yılların ortalarından itibaren etkinliğini yitirdiği kanısı dile getirilmektedir. Tez, bir Muhsin Ertuğrul kronolojisini, tezin hazırlık aşamasında yapılan söyleşileri ve Muhsin Ertuğrul'un filmografisini kapsayan bir ek ile desteklenmektedir.
The main subject of this thesis is the activities of Muhsin Ertuğrul aimed at spreading theater between 1959 and 1976. In this respect the Regional Theaters debate event, at which he expressed his basic approach, constitutes a significant example. The first chapter deals with the theatrical past of Muhsin Ertuğrul. The second chapter is devoted to the Regional Theaters debate. In the third chapter the Golden Age of İstanbul City Theaters (1959-1966) is examined. In the fourth chapter, the situation in the City Theaters after departure of Ertuğrul, and the activities of Ertuğrul within that period, including the private LCC Theater School enterprise are examined. In the fifth chapter İstanbul City Theater under the direction of Muhsin Ertuğrul (1974-1976) is discussed and a close look is taken at the Local Administration. The conclusion chapter evaluates the findings of this research that Ertuğrul never changed his initial stance concerning the function of theater in a developing country; and that the state-sponsored theatrical activities seemed to lose gradually their impact and contribution to the theater of Turkey in general by the mid-1960s. The thesis is supported by an appendix section which features a chronology of Muhsin Ertuğrul's life and work, the texts of interviews conducted in the preparation of the thesis and last, a list of the filmography of Muhsin Ertuğrul.