Tez No İndirme Tez Künye Durumu
143345 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A tool switching problem in flexible manufacturing systems / Esnek imalat sistemlerinde makine ucu değiştirme problemi
Yazar:İBRAHİM KARAKAYALI
Danışman: PROF. DR. MERAL AZİZOĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
163 s.
Bu çalışmada, esnek imalat sistemlerinde iş çizelgeleme ve makine ucu değiştirme problemini ele aldık. Amacımızı tek makinada toplam akış süresinin enazlanması olarak belirledik. Problemin 'NP-Zor' olduğunu ispatladık. Ancak iş sıralamasının bilindiği durumunda, optimal makine ucu değiştirme sırasının polinom zamanda bulunabileceğini gösterdik. Optimal çözüm için, verimliliği öncelik ilişkileri ve sınırlama teknikleriyle iyileştiren bir dal-sınır algoritması önerdik. Kaliteli yaklaşık çözümler için ise değişik iyileştirme teknikleri kullanan sezgisel yöntemler geliştirdik. Deneysel sonuçlar, dal sınır algoritmasının orta-boyutlu problemleri için makul sürelerde çözümler ürettiğini göstermektedir. Büyük boyutlu problemler için sezgisel yöntemler çok başarılı sonuçlar vermiş ve optimal çözüme iyi bir alternatif oluşturmuşlardır. Anahtar Kelimeler: İş Sıralaması, Makine Ucu Değiştirme, Dal Sınır Algoritması
In this study, we address job sequencing and tool switching problem in Flexible Manufacturing Systems. We consider the single machine problem of rninimizing the total flow time. We prove the NP-hardness of the problem. We show that the tool switching problem is polynomially solvable for a given sequence. For optimal solutions, we propose a branch and bound algorithm whose efficiency is improved by precedence relations and bounding techniques. For high quality approximate solutions, we present heuristic procedures that use different improvement strategies. Our computational results reveal that a branch and bound approach produces optimal solutions in reasonable times for moderate sized problems. For larger-sized problems, heuristics produce very satisfactory solutions, therefore provide an attractive alternative. Keywords: Job Sequencing, Tool Switching, Branch and Bound