Tez No İndirme Tez Künye Durumu
360936
Avrupa Birliği limanlarında yeni denetim rejimi ve Türkiye'nin bayrak devleti performansına etkilerinin araştırılması / The new inspection regime in european union ports and the research of it's effects on Turkey's flag state performance
Yazar:SENCER BALTAOĞLU
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MEHMET ALİ AKKAYA
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü / Deniz İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
Konu:Denizcilik = Marine ; İşletme = Business Administration
Dizin:Avrupa Birliği = European Union ; Bayraklar = Flags ; Denetim = Control ; Limanlar = Ports ; Türk denizciliği = Turkey?s maritime ; Türkiye = Turkey
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
133 s.
Çalışmada, 2011 yılında Avrupa limanlarında yürürlüğe girmiş olan Yeni Denetim Rejimi'nin getirdiği yenilikler ve Türk denizciliğine üzerinde doğurduğu etkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. 20. yy'ın başlarından itibaren denizlerde seyir güvenliğinin sağlanması ve deniz çevresinin korunmasına yönelik çok sayıda uluslararası sözleşme imzalanmış, denizciliği düzenlemeye yönelik kurallar geliştirilmiştir. Bu kuralların uygulanmasında sorumlu olan bayrak devleti, görevini yerine getirmiştir. Ancak kolay bayrak devleti uygulamalarının yaygınlaşmaya başlamasıyla gemiler üzerindeki denetim mekanizmaları zayıflamış ve bunun sonucunda uluslararası sularda faaliyet gösteren standart altı gemilerin sayısı artmıştır. Etkisizleşen bayrak devleti denetimi sonucu yaşanan kazalar ve çevre felaketleri neticesinde oluşan baskılar, 1980'lere gelindiğinde liman devletlerini limanlarına uğrayan bu gemiler üzerindeki denetim açığını kapamaya itmiş ve 1982 yılında imzalanan Paris Mutabakat Memorandumu ile liman devletleri arasında denetime dönük bir işbirliği başlamıştır. Aynı bölgede bulunan limanların tek bir denetim sistemi ve organizasyon altında toplanması, gemi denetimi alanında bilgi paylaşımı ve işbirliği ile denizlerde güvenliğin arttırılmasında önemli bir mekanizmaya dönüşmüştür. Bu bağlamda 30 yılda elde edilen tecrübeler, Avrupa limanlarında 2009 yılında "Yeni Denetim Rejimi" adında benimsenen yeni bir yaklaşımla sonuçlanmıştır. Standart altı gemilerin faaliyetlerinin azaltılmasında, Yeni Denetim Rejimi'nin ağırlık noktası, bu gemileri işleten şirketler üzerine yönelmiştir. Denetim oranının %100'e çıkartılmasıyla birlikte yüksek standartlara sahip gemiler üzerindeki denetim yükünü azaltılması, standart altı gemiler üzerindeki denetim baskısının arttırılmasına imkan sağlamıştır. Bu bağlamda değiştirilen değerlendirme kriterleri ise yıllar süren çabanın ardından Beyaz Bayrağa girmiş olmasına rağmen Türk bayrağı üzerinde yeni bir görev doğurmuştur.
The aim of this study is to review the new approach to Port State Control in EU waters and the effects on Turkish shipping exerted by the New Inspection Regime when it entered into force in 2011. From the beginning of the 20th century, many conventions and regulations have been adopted to promote maritime safety, to prevent ship accidents and to protect the marine environment. Regarding the enforcement of standards set for the ships, the Flag States had previously done successful work but the advent of flags of convenience in mid-century which brought about loose flag state control policies, resulted in the decline of the enforcement of international regulations on merchant shipping, hence the activities of substandard ships increased greatly. In the 1980s tragic maritime accidents with severe ecological consequences caused by these vessels forced the port states to conduct inspections to enforce international standards on shipping. The first step toward port state control was the Paris Memorandum of Understanding (MoU) of 1982 which promoted cooperation between the ports on the inspection of ships visiting their ports. This cooperation resulted in more effective inspection of ships and preserved competition between ports in the same region and thus became a very effective way to combat substandard shipping. After the success of the Paris MoU, similar memoranda have been developed in regions around the world based on the principles of the Paris MoU. The experiences of the previous thirty years resulted in a New Inspection Regime in the Paris MoU region in 2009. The New Inspection Regime (NIR) has put emphasis on ship operators and strengthened its effectiveness by expanding the criteria and parameters for determining whether a ship is substandard or not. The new objective of port state control is to make a 100% inspection of ships using European ports and anchorage. The NIR has achieved this by rewarding quality ships with less frequent inspection and concentrating on high risk ships based on many factors.