Tez No İndirme Tez Künye Durumu
140807
1982 Anayasası`nda olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri / Extraordinary situation and strict administration law amending ordinances in 1982 Constitution
Yazar:SEÇKİN YAVUZDUGAN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. FERMAN DEMİRKOL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration
Dizin:Anayasa 1982 = Constitution 1982 ; Kanun hükmünde kararnameler = Law-making ordinance ; Olağanüstü hal = State of emergency ; Sıkıyönetim = Martial law ; Türk Anayasası = Turkish Constitution ; Yargısal denetim = Judical rewiew
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
123 s.
Kanun hükmünde kararnameler, yürütme organı tarafından çıkartılan ve yürürlükteki kanunlarda değişiklik yapabilen ya da kanunları ilga edebilen ve yasama organı tarafından onaylandıktan sonra kanun halini alan işlemlerdir. Kanun hükmünde kararname kurumu Anayasa hukukumuza ilk olarak 1971 yılında girmiştir. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri ise ilk olarak 1982 Anayasası'nda yer bulmuştur. Bu çalışmada olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamesinin tarihi gelişimi, olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerinin unsurları, siyasal ve yargısal denetimi ve olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerinden farklı yönleri incelenmiştir. ABSTRACT Law amending ordinances are the procedures that are enacted by the administry publication plus can make alterations on the remaining laws, or can abrogate the laws and which become laws after being approved by the legislation publications. Law amending ordinance association has first appeared in our constitutional law in the year of 1971. However, extraordinary situation and strict administration law amending ordinance took place at constitutional law in 1982. İn this work, the development and history of the extraordinary situation and strict administration, the components, political and adjudicatery inspection of them, and their distinguishing ways from the usual term of law amending ordinances are entirely researched and studied.
Kanun hükmünde kararnameler, yürütme organı tarafından çıkartılan ve yürürlükteki kanunlarda değişiklik yapabilen ya da kanunları ilga edebilen ve yasama organı tarafından onaylandıktan sonra kanun halini alan işlemlerdir. Kanun hükmünde kararname kurumu Anayasa hukukumuza ilk olarak 1971 yılında girmiştir. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri ise ilk olarak 1982 Anayasası'nda yer bulmuştur. Bu çalışmada olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamesinin tarihi gelişimi, olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerinin unsurları, siyasal ve yargısal denetimi ve olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerinden farklı yönleri incelenmiştir. ABSTRACT Law amending ordinances are the procedures that are enacted by the administry publication plus can make alterations on the remaining laws, or can abrogate the laws and which become laws after being approved by the legislation publications. Law amending ordinance association has first appeared in our constitutional law in the year of 1971. However, extraordinary situation and strict administration law amending ordinance took place at constitutional law in 1982. İn this work, the development and history of the extraordinary situation and strict administration, the components, political and adjudicatery inspection of them, and their distinguishing ways from the usual term of law amending ordinances are entirely researched and studied.