Tez No İndirme Tez Künye Durumu
223768
Active steering controller design / Aktif direksiyon sistemi kontrolcüsü tasarımı
Yazar:SİNAN ÖNCÜ
Danışman: PROF. DR. LEVENT GÜVENÇ
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
87 s.
Bu çalışmada, aktif direksiyon sistemi kontrolcüsü tasarımı gerçekleştirilmiştir. İlk olarak kontrolcü tasarımı ve simülasyonu amacıyla araç dinamiği ve direksiyon sistemi modelleri bilgisayar ortamında oluşturulmuştur. Bir sonraki aşamada kontrolcülerin test edilmesi amacıyla gerçek araç üzerindeki direksiyon sistemine benzer bir test düzeneği kurulmuş ve bilgisayar ortamında alınan sonuçlarla donanım içeren simülasyon sonuçları karşılaştırılmıştır. Araç dinamiği modellerinin doğrulanması ve kontrolcülerin test edilmesi amacıyla aktif direksiyon sistemi gerçek bir araç üzerine entegre edilmiş ve testler gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında tasarlanan kontrolcülerden elektrik güç takviyeli direksiyon sistemi kontrolcüsü gerçek araç üzerinde uygulanmıştır. Tasarlanan elektronik direksiyon sistemi kontrolcüsü ile savrulma dinamiği kontrolcüsü laboratuvar ortamında test düzeneği üzerinde donanım içeren simülasyonlar gerçeklenerek denenmiştir. Anahtar Kelimeler: Aktif direksiyon sistemi, Savrulma dinamiği kontrolcüsü
In this study, active steering controller design was performed. First, vehicle dynamics and steering system models were developed in PC environment for controller design and simulation purposes. Next, a steering test rig identical to the actual steering system on a vehicle was designed in laboratory environment for controller testing and results obtained from PC simulations and hardware-in-the-loop simulations were analysed. The active steering system was integrated on an actual vehicle for model validation and controller testing purposes. The electrical power assisted steering controller which was designed in the study was implemented on the actual vehicle. Steer-by-wire and yaw stability controllers were tested on the steering test rig in the laboratory using a hardware-in-the-loop test setup. Keywords: Active Steering Controller Design, Yaw Stability Controller Design