Tez No İndirme Tez Künye Durumu
97935 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
2-,3- ve 4-aminopridin moleküllerinin titreşim frekanslarının hesabı / Calculation of vibrational frequencies of 2-, 3- and 4-aminopyridine molecules
Yazar:YASEMİN BÜYÜKMURAT
Danışman: PROF.DR. SEVİM AKYÜZ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Ana Bilim Dalı / Genel Fizik Bilim Dalı
Konu:Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Dizin:2-aminopiridin = 2-aminopyridine ; 3-aminopiridin = 3-aminopyridine ; Aminopiridinler = Aminopyridines ; Harmonikler = Harmonics ; Titreşim frekansı = Vibrational frequency
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2000
73 s.
ÖZET 2,3 VE 4-AMİNOPRİDİN MOLEKÜLLERİNİN TİTREŞİM FREKANSLARININ HESABI Bu çalışmada serbest 2-, 3- ve 4-aminopridin moleküllerinin titreşim frekansları ve kipleri, harmonik yaklaşım altında Normal Koordinat Analizi yöntemi ile ve ayrıca Ab-Initio (4-3 İG** ) ve Yan- Ampirik (AMI) yöntemleri ile hesaplanmıştır. 2-, 3- ve 4-aminopridin moleküllerinin geometri optimizasyonu, GAMES S programı kullanarak AMI metodu ile yapıldı. Çalışmanın Normal Koordinat analizi kısmında, aminopridin moleküllerinin pridin halkasının ve amino grubunun ilk kuvvet alam parametreleri olarak, LEV programının kütüphanesi kullanarak, pridin ve anilin moleküllerinin parametreleri alınmıştır. Daha sonra kuvvet alanı, hesaplanmış dalga sayılan deneysel dalga sayılanyla uyuşuncaya kadar değiştirildi. Yapılan değiştirmelerin sonunda 2-, 3- ve 4-aminopridin moleküllerinin hesaplanmış dalga sayılan ile deneysel dalga sayılannın uyum içinde olduğu görülmüştür. 2-, 3- veya 4-Aminopridin moleküllerinin amino grupunun dötere edilmesi, molekülün amino grupu veya x-sensitive kipleri ile halka kiplerinin birbirinden ayırt edilmesini sağlar. 2-, 3- ve 4-Aminopridin ND2 moleküllerinin bu titreşim dalga sayıları, aminopridin NH2 moleküllerinin düzeltilmiş kuvvet alanlan değiştirilmeden hesaplanmıştır. vD -jr değerinin teorik izotopik oram, literatürdeki diğer amino v bileşiklerinin izotopik oram ile uyuştuğu görülmüştür. 2-, 3- ve 4-Aminopridin moleküllerinin titreşim frekanslan Yan- Ampirik yöntemle hesaplanmıştır. Moleküllerin geometrilerinin optimizasyonu AMI metodu ile yapılmıştır. Optimize edilmiş geometri parametreleri kullanarak moleküllerin frekanslan ve kipleri AMI metodu ile hesaplanmıştır. Aynı işlem süreci ab-initio hesaplamalarına da uygulanmıştır. Moleküllerin geometrileri 4-3 İG metodu ile optimize edilmiş ve bu metod ile frekanslan hesaplanmıştır. Ab-Initio (4-3 İG**) ve Yan-Ampirik (AMI) yöntemleriyle yapılacak olan hesaplamalar GAMESS programında gerçekleştirilmiştir. Ab-Initio (4-3 İG ) ve Yan-Ampirik (AMI) yöntemleriyle yapılan tüm teorik hesaplamalann sonuçlan deneysel verilerle karşılaştınlmıştır. Hesaplamalara skala faktörü katılmadığı için hesaplanan frekans değerlerinin belirli bir oranda deneysel verilerden yüksek olduğu, Potansiyel Enerji Dağılımlanmn ise deneysel ve Normal Koordinat Analizi yöntemi metoduyla hesaplanan bulgularla uyumlu olduğu saptanmıştır.
V SUMMARY Calculations of Vibrational Frequencies of 2-,3- and 4-Aminopyridines Molecules In this study, Normal Coordinate Analysis of free 2-,3- and 4- Aminopyridine and ND2 -aminopyridine have been performed in valance force field approximation. The vibrational mode and frequencies of free 2-,3- and 4- aminopyridine molecules were also calculated by Ab-initio (4-31 G**) and Semi-Emprical (AMI) methods. The geometry optimizations of 2-,3- and 4-aminopyridine molecules were perfomed by AMI medhod by using GAMES S programme. In the case of Normal Coordinate Analysis the initial force field parameters of the pyridine ring and amino group of the aminopyridine molecules were taken from corresponding parameters of pyridine and aniline molecules by using the library of LEV program. Then force fields were refined in order to fit the calculated wavenumbers to the experimental wavenumbers. A good agrement between the experimental and the calculated wavenumbers of the 2-, 3- or 4-aminopyridine molecule was obtained. Deuteration of the amino group of the 2-, 3- or 4-aminopyridine molecule enables a ready distinction to be made between the amino group or x- sensitive modes and the ring modes of the molecule. This vibrational wavenumbers of the 2-, 3- and 4-aminopyridine ND2 molecules were calculated without altering the refined force fields of the corresponding aminopyridine NH2 molecules. vD The theoretical isotopic ratio of - - values are found to be in agreement v with the literature for other amino compounds. In the case of semiemprical calculations (AMI) the vibrational mode and frequencies of free 2-,3- and 4-aminopyridine molecules were calculated with their optimized geometry parameters by AMI medhod. Same procedure was applied to 2-,3- and 4-aminopyridine molecules for Ab-initio calculation. The geometry optimizations of 2-,3- and 4-aminopyridine molecules were perfomed by 4-31 G** medhod and the vibrational mode and frequencies of the molecules were calculated by same method. The Ab-initio calculations were not include scale factore.Therefore calculated frequencies of the molecules were found to be higher than the experimental ones.