Tez No İndirme Tez Künye Durumu
573147
Risks in road transportation of horses / Atların yol taşımacılığında riskleri
Yazar:ELNAZ TAGHIZADEH ALAMDARI
Danışman: DOÇ. DR. BENGÜ OFLAÇ ; DOÇ. DR. AYSU GÖÇER
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı / Lojistik Yönetimi Bilim Dalı
Konu:Ulaşım = Transportation ; İşletme = Business Administration
Dizin:Atlar = Horses ; Lojistik = Logistics ; Lojistik hizmetler = Logistic services ; Risk = Risk ; Risk faktörleri = Risk factors ; Taşımacılık = Transportation
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
96 s.
Bu çalışma Türkiye'deki at taşımacılığının riskleri hakkındadır. Eğitim eksikliği, kontrol ve resmî kurumlar tarafından gerekli uygulamalar yapılmadığından at taşımacılığı olması gerektiği şekilde yapılamamaktadır. Bunun sonucu olarak at endüstrisinin gelişimi ve genişlemesi kötü şekilde etkilenmektedir. Nitel araştırma yöntemleri araştırmacılara gelişen piyasaların risklerini ortaya çıkarmada etkin yöntemler sunmaktadır. Elinizdeki araştırma at taşımacılığı risklerini iki araştırma sorusu etrafında incelemiştir. Yarı-yapılandırılmış görüşme metodu kullanılmıştır. Görüşmelerde katılımcılara 13 tane soru ve değişik tamamlayıcı sorular sorulmuştur. Bu araştırmaya Türkiye'nin üç değişik şehrinden binicilik hocası, binici, seyis, şoför, veteriner ve taşıma şirketi sahiplerinden oluşan 13 katılımcı katılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda çalışanlar ile ilgili, malzeme ile ilgili, finans ile ilgili, güvenlik ile ilgili, at ile ilgili, piyasa ile ilgili, altyapı ile ilgili, taşıma ile ilgili ve araç ile ilgili olmak üzere sekiz risk kategorisi ortaya çıkmıştır. Bütün paydaşlar tarafından ortaya konan riskler eğitim ve az bir yatırım ile ortadan kaldırılabilir. Tecrübeli çalışanlar risk faktörlerini göz ile görülür ölçüde ortadan kaldırabilir. Sonuç olarak, at endüstrisi Türkiye'de gelişen ekonomik bir alandır. Dolayısıyla bu piyasanın geleceği için bilinçli kararlar verilmelidir. Bu sebepten ötürü yeni finansal destek at endüstrisine girmelidir.
This study investigates the risks of horse transportation in Turkey. Lack of education and control in horse transportation by official organizations lead this industry to be done without adequate sensitivity. So, the consequences harmfully affect the development and expansion of horse industry. Qualitative research methodology enables to identify the risks of horse transportation in this emerging market. This study analyzed the phenomenon with two main research questions. A semi-structured-interview-based method was used. The interview had 13 main questions, but numerous follow up questions asked. There were 13 participants in the study comprised of coaches, riders, grooms, drivers, a veterinarian and company owner in three main different cities of Turkey. The data revealed eight risk categories employee related, equipment related, financial related, safety related, horse related, industry related, infrastructure related, transportation related, and vehicle related. The risks identified by the stakeholders can be eliminated by training and a little investment. Experienced staff reduces the risk factors significantly. In conclusion, the horse business is an emerging economical area and informed decisions should be made for the future of the market. For this reason, financial support should enter the market.