Tez No İndirme Tez Künye Durumu
222536
An architectural approach to cyberspace: Transarchitecture / Siberuzaya mimari bir yaklaşım: Öte-mimarlık
Yazar:NİZAMETTİN HAKAN YARDIM
Danışman: DOÇ.DR. ARZU ERDEM
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilişim Ana Bilim Dalı / Mimari Tasarımda Bilişim Bilim Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:Etkileşim = Interaction ; Sanal mimari = Virtual architecture ; Siberuzay = Cyberspace
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
67 s.
Yeni bir çaga, dijital bir çaga, girmis bulunmaktayız. Teknolojik gelismeler ve bilim kurgu, mimari kuram ve mimarlık teoremine yeni fikirlerin eklenmesine sebep oldu; çünkü bu iki olgu daima yaratıcılıgımız için itici bir güç olmustur. Bilgisayar teknolojilerindeki gelismeler, mimari süreç ve kuram içerisinde yeni öncülerle beraber yeni yaklasımların da ortaya çıkmasını saglamıstır. Etkilesim terimi 1980'lerden itibaren dijital çagın arkasındaki ana düsünce olmustur. Günümüz mimarlık kuramı, uzay, gerçeklik ve deneyim üzerine yeni anlayıslar sunmaktadır. Artık mimarlık, farklı disiplinlerin kesisim noktası olarak görülmeye baslanmıstır. Bunlardan bazıları mimarlıgın kendisi, mühendislik, IT uzmanlıgı, dijital artistlik-tasarım ve kullanıcı faktörü olarak sıralanabilir. Bu yeniçagdaki mimarlık çok daha etkilesimlidir. Öyle ki, kullanıcıya tasarım sürecinde dahi müdahale olanagı sunabilir. Bu olgu kendini en çok siberuzay mimarisinde göstermektedir. Bu yeni sahanın olanakları henüz tam olarak anlasılabilmis ya da arastırılmıs degildir. Ancak Marcos Novak gibi öncüler ilk adımı atmıstır. Sanatın, bilginin ve teknolojinin birlesimi olan mimarlık, kendisini yeni bir safhaya tasımıstır: Öte-mimarlık. Mimarlıgın ötesindeki mimarlık olarak öte-mimarlık, siberuzay içerisindeki görsel çehreyi potansiyel düssel formlarda aramaktadır. Siberuzay içerisindeki bu görsellik, baglanırlık ve etkilesimin saf, sanal topolojik formunu almaktadır. Kendisi de bir tür mimarlık olan siber uzay, mimarlıgın ötesine geçmeyi amaçlayan Öte-mimarlıgı kucaklamıstır. Anahtar Kelimeler: Öte-mimarlık, Etkilesim, Siberuzay, Sanallık
We are entered into a new age, a digital age. Technological developments and sciencefiction caused that new ideas are involved into the architectural discourse and into the theory of architecture because those were always an impulsive factor for our imagination. Developments in computer technologies caused to come out new approaches with new frontiers in the architectural process and in discourse. The term ?interactivity? became the main idea behind the digital age of architecture since 1980?s. The new contemporary architectural discourse is introducing a new understanding of space, reality and experience. Today, architecture is thought to be a cross-section of different disciplines. Some of those can be assumed as architecture, engineering, IT (information technology) expertising, digital painting and designing, and users. Architecture in this new age is much more interactive and it allows also users to cooperate during the design process. This is mostly noticeable in cyberspace architecture, which still waits for further explorations. This new territory?s possibilities are not fully understood or explored. However, frontiers like Marcos Novak are introducing us the first steps. As a fusion of art, information and technology, architecture evolved itself into an upper stage: TransArchitecture. As ?architecture beyond architecture?, TransArchitecture is searching the visible aspects in cyberspace in potentially fantastic forms. Within cyberspace, this aspect is taking on the form of a purely virtual topology of connectivity and interactivity. As cyberspace itself is architecture, it embraces TransArchitecture for oncoming developments. Keywords: TransArchitecture, Interaction, Cyberspace, Virtuality