Tez No İndirme Tez Künye Durumu
317674
News magazines of Turkish press history in the 20th century / 20. yüzyıl Türk basın tarihinde haber dergileri
Yazar:MESUT ÇEVİKALP
Danışman: PROF. DR. TUFAN BUZPINAR
Yer Bilgisi: Fatih Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Gazetecilik = Journalism ; Tarih = History
Dizin:20. yüzyıl = 20. century ; Basın = Press ; Basın tarihi = Press history ; Dergiler = Magazines ; Haber dergileri = News magazines ; Türk basını = Turkish press
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
122 s.
Bu tez çalışmasında ana hatlarıyla Osmanlı'dan günümüze dergicilik ele alınırken, özelde Cumhuriyet dönemi haber dergiciliği ve haber dergileri masaya yatırılmaktadır. Özellikle de 1980?1990 arasındaki haber dergileri incelenmiştir. Bu döneme damgasını vuran haber dergilerinden Nokta, Yankı ve Tempo içerik, konu seçimi ve haber sunuş bakımında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Türk haber dergilerini geçmişten bugüne inceleyen `20. Yüzyıl Türk Basın Tarihinde Haber Dergileri' başlıklı yüksel lisans tezim ana hatlarıyla üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde haber dergicili olgusu, dolayısıyla da dünyadaki ve Türkiye'deki ilk örnekleri ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Türkiye'deki haber dergiciliğinin doğuşu ile 1923'ten 1990'a kadar geçirdiği evreler işlenmiştir. Bu bölümde Türkiye'de yaşanan darbeler ile ekonomik sıkıntıların haber dergilerine nasıl yansıdığı analiz edilmiştir. Son bölümde de 1980?1990 arasında yayınlanan haber dergileri Nokta, Yankı ve Tempo üzerinde karşılaştırmalı olarak çalışılmıştır. Bu üç derginin Türk haber dergiciliğine katıkları incelenmiş, içerik ve haber seçimleri karşılaştırılmıştır. 1986'daki Sinagog baskını ile 1988'deki Turgut Özal Suikastı gibi dönemin önemli olaylarını sunuşları irdelenerek, haberlere yansıyan politik duruşları ölçülmüştür.Çalışmada ayrıca, Türk haber dergilerinin 1990'larda yaşadığı zorluklar, o günden bugüne uzayan `magazin haber- detay haber' tartışmaları ele alınmıştır. Analizleri güçlendirmek için incelenen haber dergilerinin dönemsel kapak seçimleri ile tirajlarını yansıtan görseller de verilmiştir. Tezin, sonuç bölümünde de haber dergilerinin ülkeye, topluma katkısı ele alınmış, içlerinde bulundukları kötü gidişattan çıkış yolları gösterilmiştir.
In this thesis we will deal with the Republican era news journalism in particular and an overall history of news magazines from the Ottoman times to the modern days in general. Our specific interest will be news magazines published between 1980 and 1990. Three news magazines, namely Nokta (Point), Yankı (Echo) and Tempo (Rhythm) will be studied by means of their contents, topic selection and presentation of the news in a comparative manner. This Master of Arts thesis titled ?News Magazines of Turkish Pres History In the 20. Century? is composed of three main chapters. The first chapter deals with the phenomenon of news magazine journalism, and hence covers the first examples of this profession in the West and in Turkey. The second chapter deals with the birth of news magazine journalism in Turkey and the historical stages this profession passed through between 1923 and 1990. This chapter also analyses how military coups and economic crises influenced news magazine journalism. The last chapter is composed of a comparative study of three news magazines, Nokta, Yankı and Tempo, published between 1980 and 1990. This chapter analyses the contribution of these three publications to the Turkish news magazine journalism and their content and news selections were compared and contrasted. The synagogue raid of 1986 and attempted murder of the then Prime Minister Turgut Özal in 1988 are among the particular news studied and through a study of their presentation of these events, the political standings of the news magazines are analyzed. The thesis also covers a study of the hardships the Turkish news magazines had to pass through in the 1990s and the discussion of ?magazine news vs. detailed news?. In order to support the observations we also used some of the cover pages of the news magazines studied and provided tables showing their circulation numbers. At the conclusion part of the thesis, the contribution of news magazine journalism to the country and to the society is discussed and some exit strategies for the Turkish news magazines that are in a bottleneck are proposed.