Tez No İndirme Tez Künye Durumu
320041
Ayfer Tunç'un öykülerinde yapı ve tema / Structure and theme in Tunç?s stories
Yazar:OSMAN AKKAN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. AHMET AĞIR
Yer Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Edebiyat = Literature ; Hikaye = Story ; Tema = Theme ; Tunç, Ayfer = Tunç, Ayfer ; Türk dili ve edebiyatı = Turkish language and literature ; Türk edebiyatı = Turkish literature
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
101 s.
Bu çalışmada son dönem yazarlarından Ayfer TUNÇ'un öyküleri derinlemesine incelenmiştir. Çalışmayı önemli kılan nokta, yazarın daha önce incelenmeyen eserlerinin tahlilinin yapılması ve okurların eserleri her boyutuyla anlamasına yardımcı olmasıdır. Çalışma farklı başlıklara ayrılarak sistematik bir şekilde hazırlanmıştır. Bu başlıkların belirlenmesinde Ayfer TUNÇ'un öykülerindeki yapı ve temalar dikkate alınmıştır. Bu kavramlar açıklanırken geleneksel öykücülüğümüzün ve çağdaş öykücülüğün unsurları göz önünde tutulmuştur.
In this work, the stories of Ayfer TUNÇ, a contemporary writer, have been deeply examined. The point that makes our study important is to make an analysis of his previously unreviewed works and thus to help readers understand his works in all aspects. Our study has been systematically prepared by being divided into different titles. In determining these titles, the structure and the themes in Ayfer TUNÇ?s stories have been taken into consideration. While explaining these terms, the constituent s of our traditional story writing and the constituents of contemporary story writing have been taken into account.