Tez No İndirme Tez Künye Durumu
461648
Anaerobic co-digestion of cow manure and oily waste / Büyükbaş hayvan dışkılarının yağlı atıklarla birlikte çürütülmesi
Yazar:SALIF DIABATE
Danışman: Assoc. Prof. Dr. DİĞDEM GÜVEN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
77 s.
Bu çalışmada, yağlı yiyecek atıkları ve inek gübresinin anaerobik parçalanması sonucu elde edilen sonuçlar gösterilmektedir. Hacmi 2 lt olan iki anaerobik çürütücü kullanılarak kesikli işletme koşulları altında çalışma yürütülmüştür. Kurulan deney düzeneği ile anaerobik çürütme işlemi sonucu oluşan biyogazın toplanmıştır. Her iki reaktörde de, 60 günü aşan sürede biyogaz oluşumu izlenmiştir. Altmış gün deney sonunda yağlı yiyecek atıkları + inek gübresi > yağlı yiyecek atıkları + çamur karışımında daha fazla gaz üretimi gözlenmiştir. Çalışmada ayrıca Mali'nin Kita şehri için alan araştırması yapılmış, bölgenin enerji üretimine katkı sağlayabilecek biyogaz üretimi için bölgenin teorik potansiyeli ortaya konmuştur. Yapılan teorik hesaplara göre bölge için anaerobik çürütücü ön tasarımı yapılmıştır.
This study presents results from anaerobic digestion of oily food wastes and cow manure. Two lab scale anaerobic digesters 2 l in volume, has been developed for 60 days, in order to perform under batch conditions first digester worked with 70% cow manure and 30% oily food waste and the second one ratio was 70% sludge and 30% oily food waste. The aim was to determine which one of those mixture will produce more amount of biogas. After 60 days first digester produce more than the second. In the study, Mali's field research for Kita city was carried out and the theoretical potential of the region for biogas production, which can contribute to the energy production of the region, has been revealed. Based on the theoretical calculations made, the anaerobic digester preliminary design was made for the region.