Tez No İndirme Tez Künye Durumu
167008 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A methodology for determining the cluster of a new project / Yeni bir projenin sınıfının belirlenmesi için bir metodoloji
Yazar:AYBENİZ YİĞİT
Danışman: PROF. DR. ÖMER SAATÇİOĞLU ; DOÇ. DR. CANAN SEPİL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
119 s.
ÖZ YENİ BİR PROJENİN SINIFININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR METODOLOJİ Yiğit, Aybeniz Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu Ortak Tez Yöneticisi: Assoc.Prof. Dr. Canan Sepil Haziran 2005, 105 sayfa Proje kelimesi tanım olarak her projenin tek olduğunu tariflemektedir. Fakat araştırma ve geliştirme projelerinin kendilerine ait özellikleri yönetimlerini zorlaştırmaktadır. Araştırma ve geliştirme projelerine uygulanan proje yönetim metodolojisi, projelerin kategorilerine göre değişiklikler gösterebilmektedir. Eğer projelerin bir sınıflandırması yapılabilirse, proje sınıflarının özelliklerine göre benzer projeler benzer şekilde yönetilebilir. Bu çalışmada, Türkiye'deki bir askeri elektronik şirketinin araştırma ve geliştirme projeleri incelenmiştir. Tunç (2004) aynı şirketin projelerinin sınıflandırılması için bir metod geliştirmiştir. Bu çalışmalardan devam ederek, yeni bir projenin sınıfının belirlenmesi için bir metodoloji geliştirilmiştir. Projeleri bir proje uzayında tanımlamak için, bir Proje Kimlik Bilgisi kartı (PKB) geliştirilmiştir. Geliştirilen PKB'nin ölçüm cetveli, tam ölçümlü Analitik Hiyerarşi Metodu kullanılarak oluşturulmuştur. Proje sınıflarının projelere göre hassasiyetlerini analiz etmek için bir sınıflandırma Tabu arama algoritması vıgeliştirilmiştir. Ayrıca yeni bir projenin sınıfının belirlenmesi için bir metodoloji oluşturulmuştur. Anahtar Kelimler: Analitik Hiyerarşi Metodu, araştırma ve geliştirme projelerinin sınıflandırılması, tam ölçümlü Analitik Hiyerarşi Metodu, Tabu arama, hassaslık analizi, Proje Kimlik Bilgisi kartı, yeni bir projenin sınıflandırılması. vıı
ABSTRACT A METHODOLOGY FOR DETERMINING THE CLUSTER OF A NEW PROJECT Yiğit, Aybeniz M.S., Department of Industrial Engineering Supervisor: Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu Co-Supervisor: Assoc.Prof. Dr. Canan Sepil June 2005, 105 pages By definition, all projects are unique; however R&D projects have specific characteristics that make them harder to manage. The project management methodology applied to R&D projects may show differences due to the categorization of them. But if there exists a categorization of projects, one can analyze the properties of the project classes and then manage similar projects similarly. In this study, the R&D projects of a main military electronics company of Turkey, are analyzed. Tunç (2004) has developed a methodology for clustering the projects of this electronics company. Continuing from his studies, a methodology for determining the class of a new project of this electronics company is developed. For defining the projects in a project space, a Project Identification Card (PIC) is developed. The measurement scale of the PIC is constructed by using the absolute IVmeasurement Analytic Hierarchy Process. A clustering Tabu Search algorithm is generated for using in the sensitivity analyses of the clusters to projects. And a methodology for determining the cluster of a new project is developed. Keywords: Analytic Hierarchy Process, clustering R&D projects, absolute measurement AHP, Tabu search, sensitivity analysis, project identification card, classification of a new project.