Tez No İndirme Tez Künye Durumu
144493 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
2000-2003 yılları arası İstanbul polis bölgelerinde meydana gelen adam öldürme olaylarının kadın mağdurlarının incelenmesi /
Yazar:BEYHAN CEYLAN
Danışman: Y.DOÇ.DR. NEYLAN ZİYALAR
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı
Konu:Adli Tıp = Forensic Medicine
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
90 s.
83 7. ÖZETLER İstanbul Polis Bölgelerinde 2000 Ocak ayı ile 2003 Aralık aylan arası meydana gelen adam öldürme olaylarının mağdurlarından 164'ü kadındır. Bunların, ancak 144'ünün kimlik ve diğer bilgilerine yönelik sağlıklı veriler elde edilebilmiştir. Elde edilen bu verilere göre; kadınların öldürülmesi olaylarının en sık görüldüğü ilçe Şişli'dir. Bu olgulara Temmuz, Ağustos, Aralık ve Ocak aylarında, gün olarak ise; kocaların fail olduğu olgularda Pazartesi ve Perşembe, genelde ise Pazartesi, Çarşamba ve Salı günleri sıklıkla rastlanmış, ayrıca bu olayların en çok kapalı mekanlarda meydana gelmiş olduğu görülmüştür. Kapalı mekanlarda meydana gelen olayların tamamına yakım evde, evdeki olguların yaklaşık yarısı da salon ve yatak odasmda gerçekleşmiştir. Kadınların çoğunluğu kocaları, sevgilileri veya birlikte yaşadıkları kişiler tarafından öldürülmüşlerdir. Olaylarda en çok kullanılan suç aletleri ateşli silahlar ve kesici-delici aletlerdir. Maktul kadınların çoğunluğu 18-40 yaşlan arasında olup, İstanbul doğumlu olanlar çoğunluktadır. Öldürülen kadınların büyük bir bölümünün olay vuku bulduğunda yalnız eşi, eşi ve çocukları veya kendi ailesiyle birlikte yaşadıkları görülmekle beraber bunların içerisinde en fazla yalnız eşi ile yaşayan kadınların öldürülmüş olduklan tespit edilmiştir. Maktul kadınların olay esnasındaki giysi durumları göz önüne alındığında, kadınların bu olaylara büyük oranda giyinik halde maruz kaldıkları görülmüştür.
84 SUMMARY According to the data of the Bureau of Crime Scene Investigation of Istanbul Police Department, 164 Homicides cases occurred among females between 2000 January and 2003 December in Istanbul Police area. But only the 144 of them were observed. Twenty of them were excluded which were unidentified female body parts. Most of these homicides were committed in Şişli area. In the majority of the cases, the perpetrators were the partners of the victims'. The most used methods were firearms and sharp instruments. These events were most committed on Wednesday, Monday and Tuesday. Most of these cases took place indoors and the majority of these events occured in the victims' own houses. Almost all of the bodies were dressed.