Tez No İndirme Tez Künye Durumu
469719
Türkiye'de çocuklara yönelik süt ambalaj tasarımlarının görsel iletişim bağlamında incelenmesi ve bir uygulama örneği / A study on milk packaging designs for children in Turkey in the context of visual communication (with a sample design)
Yazar:SERKAN YALÇIN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. TAMER KAVURAN
Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Güzel Sanatlar = Fine Arts ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:Ambalaj materyalleri = Packaging materials ; Ambalaj tasarım = Packaging design ; Görsel iletişim = Visual communication ; Süt = Milk ; Süt ürünleri = Milk products ; Tasarım = Design
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
223 s.
Bu araştırmada Türkiye'de çocuklara yönelik üretilen meyve aromalı süt ambalajlarında bulunan görsel iletişim unsurları (logo, marka, renk, tipografi, illüstrasyon-fotoğraf, sembol) incelenmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde örnek bir ambalaj tasarımı yapılarak analiz edilmiştir. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada, yöntem olarak da nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda piyasada marketlerde satılan Aynes, Danone, Dost, Eker, Mis, Nestle, Pınar, Sek, Sütaş, Torku, Ülker, İçim, Yörsan ve Yörükoğlu firmalarının çilekli, kakaolu ve muzlu çeşitlerinin otuz dokuz (39) farklı ambalajları incelenmiştir. Bu araştırmanın kuramsal çerçevesini oluşturan ambalaj kavramı, görsel iletişim, görsel iletişim açısından ambalaj tasarımı başlıkları altında ambalajın tarihsel gelişimi, önemi, işlevleri, çeşitleri ve ambalaj üzerinde bulunan görsel iletişim unsurları araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, Kırıkkale il merkezinde bulunan marketlerde satılan Aynes, Danone, Dost, Eker, Mis, Nestle, Pınar, Sek, Sütaş, Torku, Ülker, İçim, Yörsan ve Yörükoğlu firmalarının çilekli, kakaolu ve muzlu çeşitleri ile sınırlı kalmıştır. Ambalajların temel özelliği, ürün vaatlerini verdikleri görsel mesajlarla iletmek olduğundan kullanılan görsel iletişim unsurlarının doğru ve etkili bir şekilde kullanılması gerekir. Vaatlerin hedef kitleye sağlıklı bir şekilde iletilebilmesi için ambalaj tasarımlarında görsel unsurların teknik açıdan doğru ve yerinde kullanılması önemlidir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre seçilen aromalı süt ambalajlarının biçimsel yapıları ile ürün içerikleri farklılıklar göstermiş, hedef kitle çocuklar olduğundan ambalajların çoğunluğunda çocukların dikkatini çekecek görsel iletişim unsurlarından faydalanılmıştır. Sonuç olarak; marketlerde raflarda yer alan çocuklara yönelik aromalı süt ambalajları hem çocukların ruh dünyasına hitap etmeli hem de benzer ürünler arasından farklı tasarımıyla sıyrılabilme özelliğine sahip olmalıdır. Anahtar Kelimeler: Görsel İletişim, Ambalaj, Ambalaj Tasarımı.
This study deals with visual communication elements (logo, brand, color, typography, illustration, photograph, symbol) on fruit flavored milk packages produced for children in Turkey. A sample model was designed and analyzed in the light of the findings from the study. This descriptive study employs the document analysis technique, which is a qualitative research method, In this context, thirty nine (39) different packages of strawberry, chocolate and banana varieties of Aynes, Danone, Dost, Eker, Mis, Nestle, Pınar, Sek, Sütaş, Torku, Ülker, İçim, Yörsan and Yörükoğlu companies in the market were investigated. The packaging concept constituting the theoretical framework of this research packaging design in terms of visual communication, the historical development, significance, functions, types and visual communication elements of packaging are among the titles studied in this research. The research has been limited to strawberry, cocoa, and banana varieties of Aynes, Danone, Dost, Eker, Mis, Nestle, Pınar, Sek, Sütaş, Torku, Ülker, İçim, Yörsan and Yörükoğlu, available in the markets located in Kırıkkale province center. The visual communication elements must be used correctly and effectively since the basic feature of packaging is that the promises are conveyed through the visual messages. It is important to use the visual elements technically and accurately in the packaging design so that the promises can be transmitted to the target group more effectively. According to the findings obtained from the research, the formal structures of the selected aroma milk packages and product contents differed from one another, however the visual communication elements in most of the packages were similar aiming to attract the children's attention because the target group was children. Consequently, flavored milk packages for children on the shelves should be appealing to children's spiritual world and should be different from similar products in the market with different designs. Key words: Visual Communication, Packaging, Packaging Design