Tez No İndirme Tez Künye Durumu
448577
Kurum bakım hizmetinden yararlanmış bireyler üzerine sosyolojik bir araştırma: Bingöl Yetiştirme Yurdu örneği / A sociological research on individuals who benefit the institutional care services: Bingol Orphanage sample
Yazar:ABDULKADİR İNAK
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MEHMET SEYMAN ÖNDER
Yer Bilgisi: Bingöl Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyoloji = Sociology
Dizin:Korunmaya muhtaç çocuklar = Children who are in need protection ; Kurum bakımı = Institional care ; Sosyolojik analiz = Sociological analysis ; Topluluklar sosyolojisi = Sociology of community ; Yetiştirme yurtları = Orphanages ; Çocuk yuvası = Orphanage
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
160 s.
Bu çalışma, çocukluk ve gençlik döneminin herhangi bir aşamasında kurum bakım hizmetinden yararlanmış bireylerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma, bireylerin kurum bakımında iken yaşamış oldukları olumsuzluklar ve kurum bakımının hayatlarına etkisi değerlendirilerek korunma ihtiyacı olan çocuklar için yeni politikaların oluşturulmasına ve yapılacak olan yeni araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Araştırmanın evrenini Bingöl ilinde kurum bakım hizmetinden yararlanmış bireyler, örneklemini ise; bu araştırma için kendilerine ulaşılabilen, anket ve görüşme çalışmalarına katılmayı kabul eden "Bingöl Yurttan Ayrılanlar Derneği" üyeleri oluşturmuştur. Bu araştırmada hem nitel hem de nicel veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Katılımcıların kurum bakımı sırasında gördüğü iyi ya da kötü muameleler ve bu muamelelerin hayatlarının geri kalanında yarattığı etkiler irdelenmiştir. Ayrıca katılımcıların çevreleri tarafından etiketlenme korkusu, kendilerini gizleme eğiliminde olmaları ve sorumluluk alma alışkanlıklarının gelişme durumu incelenmiştir.
This study has been realized with the individuals who have benefitted the institutional care services at any stage of childhood and youth. The study aims to contribute to make new policies for the children that need the protection by evaluated the negatives that the individuals live while they were at institutional care and the effect of the institutional care to their lives and to new researches. The universe of research is composed of the individuals who have benefitted the institutional care services in Bingöl. The sample of research is also composed of the members of "Yurttan Ayrılanlar Derneği" who have accepted to attend to studies of interview and survey and who can reach themselves. In this study, both quantity and qualitative data collection techniques have been used. Good or bad treatments that participants confronted during institutional care and the effects of these treatments that have created at the rest of their lives have been examined. Besides, fears of tag by participants' environment, being tendency of concealing themselves, and the state of development of habits of taking responsibility have been researched.