Tez No İndirme Tez Künye Durumu
140423 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Sağlık kuruluşunda insan kaynakları yönetimi uygulamalaraı ve konuya ilişkin İstanbul il sınırları içinde yer alan 50 yatak ve üstü kapasiteli özel sektör hastanelerinde bir araştırma / Human resources management applications at health institutions and a research related to the subject at private hospitals which have 50 and more than 50 beds in İstanbul
Yazar:ŞEBNEM KORKMAZ
Danışman: DOÇ.DR. GÖNEN İLKAR DÜNDAR
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Hastaneler = Hospitals ; İşletme = Business Administration
Dizin:Hastaneler = Hospitals ; Sağlık kuruluşları = Health institutions ; Yönetim = Management ; Özel sektör = Private sector ; İnsan kaynakları = Human resources ; İnsan kaynakları yönetimi = Human resources management ; İstanbul = Istanbul
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
145 s.
öz Güllümüzde sağlık sektöründe büyük paya sahip olan özel hastanelerin sayıları gittikçe artmaktadır. Ve bu artış beraberinde bir takım sorunları da getirmektedir. Hastanelerde kalitenin ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla mümkündür. Hastaneler 7 gün 24 saat hizmet veren kurumlar olduğundan ve bu kurumlarda insan olgusu ön planda tutulduğundan, yönetim insan kaynaklarına gereken önemi vermelidir. Bu kuruluşlar iyi bir personel planlaması yaparak personelini seçmeli, kuruma aldığı bu personeli dikkatlice değerlendirmeli ve gelişmesine fırsat tanımalıdır. Sağlık sektöründe insan kaynaklan birimleri adı altında pek fazla departman bulunmamaktadır. Bu işletmelerde insan kaynaklan ile ilgili işlevlerin nasıl yürütüldüğü merak ve ilgi uyandırdığından araştırma konumuz sağlık kuruluşlannda insan kaynaklan yönetimi uygulamalan olarak belirlenmiştir. ABSTRACT Nowadays, the number of private hospitals increases gradually. And this increase causes many problems. In hospitals (whose services is 24 hours in a day and a week), it can be possible that having quality and client satisfaction when human resources management works completely and regularly. So, the health services and organizations must have human resource planning, must choose the best personel and after these functions have done, personel must be appraise and must be given a chance for promoting himself or herself. There are a few units called "human resources management departments" in health sector. Because of our interest about how the functions are working in these organizations, our research subject was designated as "Human Resources Management in Health Institutions". m
öz Güllümüzde sağlık sektöründe büyük paya sahip olan özel hastanelerin sayıları gittikçe artmaktadır. Ve bu artış beraberinde bir takım sorunları da getirmektedir. Hastanelerde kalitenin ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla mümkündür. Hastaneler 7 gün 24 saat hizmet veren kurumlar olduğundan ve bu kurumlarda insan olgusu ön planda tutulduğundan, yönetim insan kaynaklarına gereken önemi vermelidir. Bu kuruluşlar iyi bir personel planlaması yaparak personelini seçmeli, kuruma aldığı bu personeli dikkatlice değerlendirmeli ve gelişmesine fırsat tanımalıdır. Sağlık sektöründe insan kaynaklan birimleri adı altında pek fazla departman bulunmamaktadır. Bu işletmelerde insan kaynaklan ile ilgili işlevlerin nasıl yürütüldüğü merak ve ilgi uyandırdığından araştırma konumuz sağlık kuruluşlannda insan kaynaklan yönetimi uygulamalan olarak belirlenmiştir. ABSTRACT Nowadays, the number of private hospitals increases gradually. And this increase causes many problems. In hospitals (whose services is 24 hours in a day and a week), it can be possible that having quality and client satisfaction when human resources management works completely and regularly. So, the health services and organizations must have human resource planning, must choose the best personel and after these functions have done, personel must be appraise and must be given a chance for promoting himself or herself. There are a few units called "human resources management departments" in health sector. Because of our interest about how the functions are working in these organizations, our research subject was designated as "Human Resources Management in Health Institutions". m