Tez No İndirme Tez Künye Durumu
642751
Design and analysis of high efficient AC-DC power factor corrected converters for on-board battery charging system in electric vehicles / Elektrikli araçlarda dâhili batarya şarj sistemi için yüksek verimli AA-DA güç faktörü düzeltilmiş dönüştürücülerin tasarımı ve analizi
Yazar:ÖMER TÜRKSOY
Danışman: DOÇ. DR. AHMET TEKE
Yer Bilgisi: Çukurova Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2020
207 s.
Elektrikli araçlardaki dâhili şarj cihazları (DŞC'ler), bataryaya ayrılan hacmin arttırılması için daha küçük hacimde daha fazla güç sağlaması gerekmektedir. DŞC'lerin güç yoğunluğunun arttırılması büyük ölçüde en önemli kısmı olan AA-DA güç faktörü doğrultulmuş (GFD) dönüştürücüde yapılacak iyileştirmelere bağlıdır. Bu tezin temel amacı, AA-DA GFD dönüştürücünün güç yoğunluğunun arttırılmasını sağlamaktır. Bu amaçla, iki farklı çözüm sunulmuştur. Bunların ilkinde, DŞC'lerdeki DA-bağ kondansatörünün boyutunu ve ömrünü etkileyen, iç içe geçmiş GFD yükselten dönüştürücünün çıkış gerilimi dalgalanma miktarını azaltmak için bir dinamik gerilim kompanzatörü (DGK) önerilmiştir. Gerilim dalgalanma miktarının azaltılması ile birlikte, daha küçük boyutlu ve daha uzun ömürlü kondansatör teknolojilerinin kullanmasına olanak sağlanmaktadır. Bu sayede, tasarlanan DŞC yüksek güç yoğunluğu ve uzun kullanım ömrüne sahip olacaktır. Sunulan çözümlerin ikincisinde, güç yoğunluğunu artırmak için yeni bir yumuşak anahtarlamalı AA-DA GFD yükseltici dönüştürücü önerildi. Önerilen dönüştürücüde, geliştirilen aktif bastırma hücresi (ABH) sayesinde, tüm anahtarlama elemanları için yumuşak anahtarlama sağlanarak anahtarlama kayıpları elimine edilmiştir. Ayrıca, geliştirilen ABH, devre elemanları üzerinde herhangi bir gerilim ve akım stresi meydana getirmemiştir. Önerilen bu iki topoloji, avantajlı özellikleri nedeniyle DŞC'lerin AA-DA dönüşüm kısmı için en iyi adaylardır.
On-board chargers (OBCs) in electric vehicles (EVs) must provide more power in a smaller volume to increase the volume allocated to the battery. Increasing the power density of the OBCs largely depends on the improvements to be made in the AC-DC Power Factor Corrected (PFC) converter, which is its most important part. The main purpose of this thesis is to increase the power density of AC-DC PFC converter. For this purpose, two different solutions are presented. In the first of these, a dynamic voltage compensator (DVC) has been proposed to reduce the amount of output voltage ripple of the interleaved PFC boost converter that affects the size and lifetime of the DC-link capacitor in OBCs. Along with the reduction of the amount of the voltage ripple, it is possible to use capacitor technologies with a smaller size and longer life. In this way, the designed OBC will have a high power density and long service life. In the second of the presented solutions, a new soft-switched AC-DC PFC boost converter is proposed to increase the power density. In the proposed converter, thanks to the developed active snubber cell (ASC), switching losses are eliminated by providing soft switching (SS) for all switching elements. In addition, the developed ASC did not cause any voltage and current stress on the circuit elements. These two proposed topologies are the best candidates for the AC-DC conversion part of OBCs due to their advantageous properties.