Tez No İndirme Tez Künye Durumu
463565
An approximate method to calculate the stiffness of shallow foundations subjected to eccentric loads / Eksantrik yükler altındaki sığ temellerin rijitlik hesabı için yaklaşık bir yöntem
Yazar:AYŞE RUŞEN DURUCAN
Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA TOLGA YILMAZ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mühendislik Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2016
169 s.
Değişken şekillere sahip olan temellerin statik eksantrik statik yüklere karşı tepkisinin hesaplanması için sayısal hesabı basit bir yöntem önerilmiştir. Çalışmada, değişken şekilli temeller üzerinde etkiyen devrilme momenti ile temas yüzeyi genişliği arasında teorik bir ilişki kurulmuştur. Daha sonra, herhangi bir şekle sahip olan sığ temellerde uygulanabilir şekilde, devrilme momenti ve devrilme açısı arasındaki ilişkinin hesaplanması için bir yöntem geliştirilmiştir. Geometrik açıdan doğrusal olmayan probleme, malzeme özelliklerinden kaynaklanan doğrusal olmayan davranış da dahil edilmiştir. Ortaya çıkan hesap yöntemi literatürden alınan üç deney setine ait sonuçlar kullanılarak doğrulanmıştır. Daha sonra eksantrik yükleme altındaki sığ temeller için parametrik analizleri yapılmıştır. Önerilen yöntemin sığ temellerin moment – devrilme açışı ilişkilerini isabetli olarak hesaplayabildiği görülmüştür.
A computationally simple method to calculate the static response of arbitrarily shaped shallow foundations subjected to eccentric loading is proposed. A theoretical relationship to estimate the area beneath the foundation that is contact with the load bearing support is developed. This relationship yielded an equation to calculate rocking angle of an arbitrarily shaped foundation under any load eccentricity. Consequently, a simple theoretical model capable of simulating the effects of material and geometrical nonlinearities on the response of arbitrarily shaped shallow foundations subjected to monotonically increasing eccentric and inclined load is developed. The theoretical results are justified by using the results of three available sets of experiments from the literature. Then the parametric analyses of shallow foundations subjected to eccentric loading are performed. It is observed that the proposed theoretical method yields reasonably accurate results in terms of moment-rotation response of shallow foundations.