Tez No İndirme Tez Künye Durumu
153691 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
An evaluation of the work carried out Mediterranean Commission on sustainable development / Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu tarafından gerçekleştirilen çalışmalarının değerlendirilmesi
Yazar:ÖMER AYKUT TUNCER
Danışman: PROF. DR. ERDAL ÖZHAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2004
110 s.
oz AKDENİZ SÜRÜDÜRÜLEBİÜR KALKINMA KOMİSYONU TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TUNCER, Ömer Aykut Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Erdal özhan Aralık 2004, 100 sayfa Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (MCSD) Akdeniz Eylem Planı çerçevesinde kurulmuş, programlar hakında tavsiyelerde bulunmak ve öneriler hazırlamaya yönelik ve bir tavsiye kuruludur. MCSD Agenda MED 21 'de belirtilen önemli ekonomik, çevresel ve sosyal konulan tanımlar ve değerlendirir. Hazırlanan önerilerin uygulanmasını takip etmeyi amaçlar. MCSD toplumun bütün ana gruplarının, hükümet temsilcileriyle eşit haklara sahip olacak şekilde katılımına açıktır Tanımlanan sınırları içinde MCSD bölgesel bir diyalof ortamı vazifesi görmektedir. MCSD aynı zamanda Akdeniz Bölgesi için yerel bir sürdürülebilir kalkınma stratejisi tanımlanması açısından umut verici bir oluşumdur. Özel yapısı ve bölgesel özelliği sayesinde çevresel önceliklerin vikalkınma politikalarına entegrasyonunun sağlanmasının yayılmasına özgün katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı MCSD tarafindan yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve MCSD gibi uluslarası ve bölgesel koordinasyon ve işbirliğini sağlayan bir kurumun yapısını anlamaktır. Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, MAP, Kıyı Alanları Yönetimi, MCSD vıı
ABSTRACT AN EVALUATION OF THE WORK CARRIED OUT MEDITERRANEAN COMMISSION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT Tuncer, Ömer Aykut M.S., Civil Engineering Department Supervisor : Prof. Dr. Erdal özhan December 2004, 100 pages The Mediterranean Commission on Sustainable Development (MCSD) is established as an advisory body within the Mediterranean Action Plan (MAP) framework, in order to provide advice on programs and prepare recommendations for the Contracting Parties. The MCSD identifies and evaluates major economic, environmental and social problems specified in Agenda MED 21. It aims to track the implementation of the proposals it submits to the Contracting Parties. Furthermore, the MCSD is open to participation from the main groups of the society, which have equal footing alongside government representatives. Within the limits imposed upon it, the MCSD provides a regional forum for dialogue and a promising framework for defining a regional sustainable development strategy in the Mediterranean, Its regional nature and its composition constitute an innovative contribution to promote the integration of environmental concerns in development policies. ivThe object of this study "is to evaluate the work that has been carried out by MCSD and understand the complex structure of an institution through which international and regional cooperation and coordination is achieved. Keywords: Sustainable Development, MAP, Coastal Zone Management, MCSD