Tez No İndirme Tez Künye Durumu
116477 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Family of hybrid stress finite elements / Melez gerilme sonlu elemanlar gurubu
Yazar:YUSUF CANER TAŞAN
Danışman: PROF.DR. SUHA ORAL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:Melez gerilme = Hybrid stress ; Sonlu elemanlar = Finite elements
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
102 s.
öz MELEZ GERİLME SONLU ELEMANLAR GRUBU Taşan, Yusuf Caner Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Süha Oral Mayıs 2001, 102 sayfa Bu tezde, kiriş ve levha yapılarının elastiki sınırlar içerisindeki statik davranışları melez gerilme kiriş ve kabuk sonlu elemanlarıyla analiz edildi. Kiriş elemanı düz, düzenli ve iki düğüm noktalı alındı. Kabuk elemanı düz ve üç düğüm noktalı alındı. Her iki elemana da, üçü yer değiştirme ve üçü dönüş olmak üzere altı hareket serbestisi tarımdı. Kiriş elemanı, çubuk elemanına dönüşebilmektedir. Aynı şekilde kabuk elemanı da levha veya düzlem gerilme elemanına dönüşebilmektedir. Bu nedenle, bu iki temel eleman kullanılarak, çok sayıda yapı problemi modellenebilmektedir. Anahtar Kelimeler: Melez Gerilme, Kabuk Sonlu Elemanı, Kiriş Sonlu Elemanı iv
ABSTRACT A FAMILY OF HYBRID STRESS FINITE ELEMENTS Taşan, Yusuf Caner M.S., Department of Mechanical Engineering Supervisor: Prof. Dr. Suha Oral May 2001, 102 pages In this thesis the static behaviour of the beam and shell structures within the elastic limits is analysed with the hybrid stress beam and shell finite elements. The beam element considered is straight, uniform and has two nodes. The shell element is flat and three noded. For both elements, there are six degrees of freedom per node, three displacements and three rotations. The beam element can be degenerated to a bar element. Similarly, the shell element can be degenerated to plate or plane stress elements. Hence, by using these two basic elements, a wide range of structural problems can be modelled. Keywords: Hybrid Stress, Shell Finite Element, Beam Finite Element Ul