Tez No İndirme Tez Künye Durumu
254931
Alan Ayckbourn'un oyunlarında aile / Family in Alan Ayckbourn?s plays
Yazar:KAĞAN KAYA
Danışman: PROF. DR. MEHMET TAKKAÇ
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts ; Sosyoloji = Sociology
Dizin:Aile = Family ; Ayckbourn, Alan = Ayckbourn, Alan ; Oyun yazarları = Play wrights ; Oyunlar = Plays ; Tiyatro oyunları = Theater plays ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; İngilizce = English
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2009
167 s.
Bu çalısmanın amacı, çağdas İngiliz oyun yazarlarından Alan Ayckbourn'unoyunlarında aile kavramı ile ilgili yansıttığı kisisel ve evrensel görüslerini incelemektir.Ayckbourn'un aile ile ilgili görüslerine değinmeden önce yetkin toplumbilimcilerinortaya koydukları bazı aile tanımlarına yer verilecektir. Ailenin temel fonksiyonlarına,aile türlerine ve ailede geçmisten günümüze gerçeklesen değisime değinilmesi iseyalnızca yazarın görüslerini daha doğru bir biçimde değerlendirmeye yardımcı olacaktır.Çalısmanın birinci bölümü, toplumların bel kemiği olan ailenin geçmisine ısıktutmaya çalısmaktadır. Fakat aile kavramının toplumbilim içinde çok genis bir alanasahip olmasından dolayı, söz konusu bölümde ailenin evrimini genis bir bakıs açısıylaortaya koyma yerine, ana hatları belirtmekle yetinilecektir. Bu bölümde ayrıca AlanAyckbourn'un oyun yazarlığına yer verilecek, bir oyun yazarı olarak AlanAyckbourn'un sanatında gerçeklesen değisim ve gelisim üzerinde durulacaktır.?zleyen bölümde ise Ayckbourn'un Scarborough'da altmıslı yıllardan baslayarak,doksanlı yıllara kadar yazıp yönettiği on oyunu aile bağlamında incelenecektir. Buoyunlar incelenirken, sıradan orta sınıf ?ngiliz ailesinin karsı karsıya olduğu duyarsızlık,iletisimsizlik, çatısma, yabancılasma ve ahlaksal yozlasma gibi sorunlar ayrı baslıklaraltında ele alınacaktır. Sonuç olarak, bu çalısma, aile üzerine yoğunlasarak, yazarınözellikle konu seçiminde yaptığı devrimi yansıtır.
The aim of this study is to investigate personal and global views reflected in theplays concerning with family concept by contemporary British playwright, AlanAyckbourn. Before dealing with his views on family, some descriptions put forward byprominent sociologists? referring to family take ground. Touching on basic functions offamily, types of family and the change family has gone through so far will help toevaluate playwright?s views in a more realistic way.The introduction tries to enlighten the history of societies? backbone-the family.As the concept of family has a very large area in sociology, this study will reflect theoutline of the evolution of family, instead of presenting it in a broad way. In thischapter, in addition to discussing Ayckbourn?s writing career, the study is to centrearound the process revealing the change and development in Alan Ayckbourn?s art as aplaywright.In the following chapter, Ayckbourn?s ten plays which were written and put onstage by the playwright from the 1960s to the 1990s in Scarborough are analysed interms of family issue. When these plays are analysed, some issues such as; lack ofsensibility, lack of communication, alienation and degenerated moral values, with whichan average British middle-class family comes face to face, are taken into considerationunder some certain headings. As a result, this study especially displays the playwright?srevolution in the selection of his themes focusing on family.