Tez No İndirme Tez Künye Durumu
489513
A method for estimating target velocity and range with passive seeker data / Edilgen arayıcılı sistemler için bir hedef hızı ve menzil kestirimi yöntemi
Yazar:BUĞRA CAN BABAOĞLU
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ALİ TÜRKER KUTAY
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Havacılık Mühendisliği = Aeronautical Engineering
Dizin:Hareket kestirimi = Motion estimation ; Hız kestirimi = Velocity estimation ; Uzaklık kestirim = Distance estimation
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
96 s.
Temel güdüm uygulamalarında, bir edilgen arayıcı tarafından sağlanan görüş hattı açısı (LOS) ve görüş hattı açısal hızı bilgileri bir füzeyi hedefe yönlendirmek için yeterlidir. Ancak, tasarımcı güdüm algoritmalarını geliştirmek ister ise angajman ve/veya hedef ile ilgili bilgiye ihtiyacı vardır. Edilgen arayıcıların aksine, etkin ve yarı etkin arayıcılar bu parametreleri sağlayabilir. Ancak, füze üzerinde edilgen bir arayıcı mevcut ise, bu parametrelerin kestirilmesi gerekir. Literatürde konuyla ilgili birtakım yöntemler mevcut olup, bunlar ekseriyetle Kalman Filtresi yöntemini kullanırlar. Bu yöntemlerle tasarlanmış filtreler, füze manevrasının olmadığı durumlarda gözlemlenebilirliğini kaybetmektedir. Bu tezde, bir kaba kuvvet yöntemi ile geliştirilmiş, gözlemlenebilirlik için füze manevrasına gerek duymayan bir hedef ve angajman parametreleri kestirimi algoritması sunulmuştur.
In basic guidance applications, the line-of-sight (LOS) and line-of-sight rate information, which can be provided using a passive seeker, are enough to steer the missile to the target. However, if one wants to augment the guidance algorithm, further information regarding the engagement and/or target is needed. Unlike passive seekers, active and semi-active seekers may provide such information. Nevertheless, if the missile is equipped with a passive seeker, those parameters need to be estimated. Various methods are available in the literature for the estimation, which use Kalman Filters, lacking observability if the missile does not accelerate. In this thesis, using a brute force method, a new algorithm for estimating target parameters is proposed; which does not need missile acceleration for observability.