Tez No İndirme Tez Künye Durumu
286584
Yıllanmış aşklardan tüketilen aşklara: 21.yy'da değişen aşk kavramı ve bir inceleme örneği olarak sevgililer günü / From aged love to consumptive love: consept of love changing in 21. century and as a case of st. valentine's day
Yazar:ECE MİKA
Danışman: DOÇ. DR. HALE OKÇAY
Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı / Sosyoloji Bilim Dalı
Konu:Sosyoloji = Sociology
Dizin:Aşk = Love ; Sevgililer Günü = Valantine's Day ; Tüketim = Consumption ; Tüketim toplumu = Consumption society
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
206 s.
Aşk, Tüketim ve Sevgililer Günü günümüzün popüler inceleme konuları haline gelmiştir. Çalışmamın amacı, bu kavramlarda meydana gelen değişmelerin toplumsal değişmelerden farklı olmadığını, özellikle gençlerin aşka bakış açısında hangi ölçütlerin önemli olduğunu ortaya koyabilmektir. Gençlerin bakış açısıyla postmodernizmden tüketime, tüketimden aşka uzanan bu sürecin nasıl işlendiği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Aşk, tüketim ve sevgililer günü kavramlarını üniversite gençlerinin genel bakış açısını görebilmek için İzmir'de bulunan Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversite'lerinde bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada adı geçen üniversitelerin İktisat ve Matematik Bölümü son sınıf öğrencilerinden oluşan 303 öğrenciye anket uygulanarak alan çalışması tamamlanmıştır.Verilerin değerlendirildiğinde, günümüzde aşk kavramının unutulmadığı; ancak içinin boşaltıldığı ve anlamının değiştiği görülmüştür. Aşka, sevgiye verilen değer azaldıkça gençler tüketime yönelmiştir. İnsani duygulardaki bu tüketim, her şeyin öneminin kaybolduğu toplumda yaşadığımızı bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır. Bu bağlamda, her gencin birer tüketici olduğu ve sevgililer gününün, tüketim ideolojisini temel alan toplum tarafından da desteklendiği görülmüştür.
Love, Consumption, St. Valentine Day?s, Postmodernism, Media, Present, Valentine Day?s Present, AdvertisementThe concept of love and St. Valentine Day have been turned into a popular investigation topic. The purpose of this study is to show the intense relationship between the changes in the concept of love and social changes; to state the criteria that are affecting young people?s opinions. Through young people?s eyes, it was tried to examine the process from the postmodernism to consumption and from consumption to love. Valentine?s day, as a consumption action is one of the major concept looked at in this study. Field survey was examined in 4 major universities in İzmir, to figure out the viewpoint of university students about the concept of love in accordance with consumption and Valentine?s day. The one field survey was done in Ege University, 9 Eylul University, Yaşar University and Izmir Economy University. A survey was filled in by 4rd grade Mathematic and Economics students of these universities. This survey was completed with the participation of 303 university students and they were questioned about love, consumption and Valentine?s day.As a result of this survey, the concept of love was not forgotten but lost its value and was redefined. When the value of love and amity decreases, the result was a decrease of amitiy between each lover. The consumption of emotions is reminding us that we are living in a society that has lost most of its love values. Valentine?s day, its celebrations, and gifts being exchanged were investigated as a product of consumer society. In this context every young person is a consumer and Valentie?s Day is supported by society that follows a consumption ideology.