Tez No İndirme Tez Künye Durumu
449808 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır.Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına üniversite kütüphaneniz aracılığı ile (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid dönemlerinde saray mobilyasının üslüp açısından incelenmesi / The style analysis of the palace furniture during the reigns of Abdülmecid, Abdülaziz and Abdülhamid II
Yazar:İLONA BAYTAR
Danışman: PROF. DR. ZÜHRE İNDİRKAŞ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı
Konu:Sanat Tarihi = Art History
Dizin:
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2012
294 s.
Osmanlı İmparatorluğu?nda Tanzimat Dönemi ile birlikte başlayan süreçte bir zevk ve estetik değişimi yaşanmış, bu değişim günlük kullanım eşyaları ve üsluplarda da belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışma Tanzimat Fermanı?nın ilan edildiği 1839?dan, II. Abdülhamid?in tahttan indirildiği 1909? a kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bu zaman aralığında hüküm süren üç sultanın -Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid- her birinde siyasi, kültürel ve toplumsal açıdan farklı dinamikler etkili olmuştur. İnşa edilen Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yıldız sarayları ve bu sarayların koleksiyonları, 1839-1909 arasındaki değişimi görsel olarak belgelemişlerdir. Bu nedenle üç padişah ve dönemi kendi tarihsel konteksti içinde değerlendirilmiş, dönemsel olarak beliren bazı simgeler de mobilyalar üzerinden yorumlanmıştır. 19. yüzyıl Osmanlı siyasi kültüründe teşrifat ve sembolizm her zaman için önemli bir rol oynamış, mobilyalar birer gündelik eşya da olsa, her birinin aslında iktidar ve gücü temsil eden yönleri olduğu da bu çalışma çerçevesinde tespit edilmiştir.
With the Tanzimat period it is possible to talk about a discernible change in the taste and aesthetic values of the Ottoman Empire. This change is clearly reflected in the stylistic differences of the daily items and especially in the changing style of the furniture. This study covers the period from the declaration of the Tanzimat in 1839 up to dethronement of Abdülhamid II in 1909. During the above mentioned period three sultans; respectively Abdülmecid, Abdülaziz and Abdülhamid II have reigned and each reign is marked with different political, social and cultural dynamics. This thesis attempts to evaluate the furniture collections of Dolmabahçe, Beylerbeyi and Yıldız palaces as visual documents of the change between the years 1839-1909. The reign of these three sultans will be analyzed in terms of their specific historical contexts, and some of these symbols that emerged in this period will be analyzed with referred to the furniture of the period. In the 19 century Ottoman political culture, ceremonies and symbolism played a very important role, and this thesis argues that even though being items of daily utilization, place furniture were also used as tools of power and authority representation.