Tez No İndirme Tez Künye Durumu
285604
Automatic reconstruction of photorealistic 3-D building models from satellite and ground-level images / Fotogerçekçi 3-B bina modellerinin uydu ve yer seviyesi görüntülerinden otomatik olarak geriçatılımı
Yazar:EMRE SÜMER
Danışman: PROF. DR. VOLKAN ATALAY ; DOÇ. DR. MUSTAFA TÜRKER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Bölümü
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry
Dizin:Genetik algoritma tekniği = Genetic algorithm technique ; Üç boyutlu teknoloji = Three dimensional technology ; İmge = Image
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2011
253 s.
Bu çalışmada, uydu ve yer seviyesinden çekilmiş görüntülerden fotogerçekçi üç boyutlu bina modellemesini otomatik olarak yapmayı sağlayan bütünleşik bir yapı önerilmektedir. İlk önce, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden uyarlamalı bulanık-genetik algoritma yaklaşımı kullanılarak iki boyutlu bina bölge ve ayak izi çıkarımı gerçekleştirilir. Daha sonra, tekli yersel bina görüntüsünden; yüz görüntüsü çıkarımı, rektifikasyon ve engel giderme adımlarından oluşan bir yaklaşım kullanılarak fotogerçekçi yüz dokuları otomatik olarak çıkarılır. Son olarak, ilgili yüz dokularının model cephelerine kaplanması ile doku kaplı üç boyutlu modeller otomatik olarak üretilir.İki boyutlu bina bölge ve ayak izi çıkarımı yaklaşımı Türkiye'de Ankara'nın Batıkent bölgesinden seçilmiş kentsel bir alan üzerinde uygulanmıştır. Bina bölgeleri yaklaşık %93'lük bir tespit oranı ile çıkarılmıştır. Bina sınırlarının çıkarılma doğruluğu ise 3.9 metre olarak hesaplanmıştır. Yüz dokularının elde edilmesine yönelik geliştirilen yaklaşım iki farklı veri kümesi üzerinde test edilmiştir. Yüz dokusu çıkarımı doğrulukları Batikent ve eTrims veri kümeleri için sırasıyla %82 ve %81 olarak hesaplanmıştır. Rektifikasyon sonuçlarına göre, yüz dokularının Batikent veri kümesi için %60'ının veeTrims veri kümesi için %80'inin 10 pikselin altında hataya sahip olduğu tespit edilmiştir. Engel giderme yaklaşımının değerlendirilmesinde ortalama skorlar Batikent veri kümesi için 2.58, eTrims veri kümesi için 2.28 olarak hesaplanmıştır. Bu skorlar 1 (Kusursuz) ila 6 (Kullanılamaz) değerleri arasında derecelendirilmektedir. Toplamda 110 binanın fotogerçekçi olarak modellenmesi 50 dakikalık bir işlemci yürütme süresi içerisinde ve tatmin edici bir başarı düzeyi ile gerçekleştirilmiştir.
This study presents an integrated framework for the automatic generation of the photorealistic 3-d building models from satellite and ground-level imagery. First, the 2-d building patches and the corresponding footprints are extracted from a high resolution imagery using an adaptive fuzzy-genetic algorithm approach. Next, the photorealistic facade textures are automatically extracted from the single ground-level building images using a developed approach, which includes facade image extraction, rectification, and occlusion removal. Finally, the textured 3-d building models are generated automatically by mapping the corresponding textures onto the facades of the models.The developed 2-d building extraction and delineation approach was implemented on a selected urban area of the Batikent district of Ankara, Turkey. The building regions were extracted with an approximate detection rate of 93%. Moreover, the overall delineation accuracy was computed to be 3.9 meters. The developed concept for facade image extraction was tested on two distinct datasets. The facade image extraction accuracies were computed to be 82% and 81% for the Batikent and eTrims datasets,respectively. As to rectification results, 60% and 80% of the facade images provided errors under ten pixels for the Batikent and eTrims datasets, respectively. In the evaluation of occlusion removal, the average scores were computed to be 2.58 and 2.28 for the Batikent and eTrims datasets, respectively. The scores are ranked between 1 (Excellent) to 6 (Unusable). The modeling of the total 110 single buildings with the photorealistic textures took about 50 minutes of processor running time and yielded a satisfactory level of accuracy.