Tez No İndirme Tez Künye Durumu
114862 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Web-based archiving system for documents and images / Dokümanlar ve fotoğraflar için web tabanlı arşivleme sistemi
Yazar:N. ZEKİ ATMACA
Danışman: DOÇ.DR. NAZİFE BAYKAL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü
Konu:Arşiv = Archive ; Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Arşivleme = Archiving ; Bilgi erişim = Information access ; Dokümantasyon = Documentation ; Fotoğraf = Photograph ; Görüntü erişimi = Image retrieval ; Multimedya = Multimedia ; Web = Web
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
80 s.
oz DOKÜMANLAR VE FOTOĞRAFLAR İÇİN WEB TABANLI ARŞİVLEME SİSTEMİ ATMACA, N. Zeki Yüksek Lisans Tez Yöneticisi Doç. Dr. Nazife BAYKAL Temmuz 2001, 80sayfa Organizasyonlar büyüdükçe ve iş hacmi arttıkça dokümantasyon miktarı çok büyük oranda artar. Bu artış, organizasyonları daha fazla arşiv alanı oluşturmaya zorlar. Arşivleme ile ilgili tek problem sadece bu değildir. Bir dokümanın arşivde aranması ve arşivden alınması çok zaman alan bir işlemdir. Dokümanların yanlış dosyalanmasından veya kaybolmasından dolayı bazen arşivlenmiş dokümanlara ulaşılamaz. Bu çalışma ile üç ayrı organizasyondaki doküman ve fotoğraf arşivleme problemlerine çözüm sunmaya çalıştık. Doküman ve fotoğrafların saklanması için kullanılan verilerin boyutları oldukça büyüktür.Kullanıcıların bunlara erişmesi ve alıp kullanması çok zaman alır. Bundan dolayı sunucu tarafında çok-katmanlı mimari uygulaması en iyi çözümdür. Yapılan çalışmada, bu mimarinin teknik özellikleri detaylarıyla açıklanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Elektronik Doküman Yönetim Sistemi, Bilgi/Doküman Erişimi, Kavrama Dayalı Görüntü Erişimi, Çoklu Ortam Veritabanı iv
ABSTRACT A WEB-BASED ARCHIVING SYSTEM FOR DOCUMENTS AND IMAGES ATMACA, N.Zeki M. S., Informatics Institute Supervisor Assoc. Prof. Dr. Nazife B AYKAL July 2001, 80 pages As the organizations expand and the volume of work increases, the amount of documentation grows at an enormous rate. These growth forces organizations to increase the storage areas-archive place- used for the filing of these documents. This is not only a problem related with the traditional archiving system. It is a time- consuming process to search and retrieve a document from the archive. Sometimes, the documents cannot be reachable since they were misfiled or lost. With this study we tried to address the problems of three different organizations about archiving documents and images. Data items used to store the documents and images are very large user access and retrieval of these items takes a great time. Because of this fact implementing a server side multi-tier program is the best solution. The study explains the technical features of the architecture in detail. Keywords: Electronic Document Management Systems, Information/Document Retrieval, Concept-Based Image Retrieval, and Multimedia Database in