Tez No İndirme Tez Künye Durumu
350121
Amerika Birleşik Devletleri 2012 başkanlık seçimlerinde Barack H. Obama'nın kampanyasında sosyal medya kullanımı / The use of social media in Barack H. Obama's campaign for the United States presidential election o 2012
Yazar:ALTUĞ SAMİ İÇİLENSU
Danışman: PROF. DR. SUAT GEZGİN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Ana Bilim Dalı
Konu:Gazetecilik = Journalism ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
158 s.
Bu tezle, ABD?nin 2012 devlet başkanlığı seçimlerinde Barack H. Obama?nın yürüttüğü seçim kampanyasında sosyal medyanın kullanımı araştırılmış ve ne denli aktif kullanıma sahip olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. İnternetin ABD?de yaygın bir kitle iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanması siyasi aktörlerin dikkatinden kaçmamıştır. Bu, onların interneti ve son dönemde özellikle sosyal medyayı bir siyasi propaganda platformu olarak kullanmalarına yol açmıştır. ABD Başkanı Barack H. Obama?nın başkanlık seçimlerinde sosyal medyayı kullanımı, sosyal medyanın siyasi hareketlere sunduğu olanaklar açısından kayda değerdir. Bu çalışmada, internetin ABD?de bir kitle iletişim aracı haline gelişinden sosyal medyanın yaşamın vazgeçilmez bir parçası halini alışına kadar geçen tarihe yer verilmiştir. Eskiden var olan propaganda biçimlerinin sosyal medyanın doğuşu ve gelişimi ardından geçirdiği değişimlere değinilmiş ve örnek vaka olarak da Barack H. Obama?nın 2008 yılı seçim kampanyası ile başlattığı ve 2012 yılı kampanyasında da geliştirerek sürdürdüğü sosyal medya kullanımı incelenmiştir. Buna ek olarak, tüm bu gelişmelerin geleneksel medya ve gazeteciliğe etkileri sorgulanmış ve gelecekteki olası değişimlere yönelik sorular ortaya konmuştur.
In this study, the use of social media in Barack H. Obama?s Campaign for the United States Presidential Election of 2012 have been studied and how actively social media was used for the campaign has been tried to put forward. The use of internet as a mass communication medium did not escape the notice of the political actors in the US. This resulted in their use of internet and the social media as a political propaganda platform. President Barack H. Obama?s use of social media in the presidential elections is worth analyzing in relation to the opportunities social media provides to the political movements. In this thesis, the history of internet in the US, from its becoming a mass communication medium to social media?s becoming an indispensable part of life has been studied. The changes in the existing ways of propaganda after the birth of social media and its development has been mentioned, and as a case study, Barack H. Obama?s use of social media in his political campaigns, beginning from 2008 and growingly continuing in 2012 has been analyzed. In addition to these, the effects of all these developments to the traditional media and journalism have been questioned and questions were asked regarding the possible future changes.