Tez No İndirme Tez Künye Durumu
146717
Alasdair Macintyre`ın adalet teorisinin analiz ve eleştirisi / The analysis and critigue of Alasdair Macintyre`s theory of justice
Yazar:SERCAN GÜRLER
Danışman: DOÇ. DR. YASEMİN IŞIKTAÇ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
Konu:Felsefe = Philosophy ; Hukuk = Law
Dizin:Adalet = Justice ; Aristoteles = Aristotle ; Felsefe = Philosophy ; Macintyre, Alasdair = Macintyre, Alasdair
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
270 s.
Bu tezin amacı, çağdaş ahlâk, siyaset ve hukuk tartışmalarının merkezinde yer alan adalet sorununu, tek bir düşünür örneğinde ele almak olmakla birlikte söz konusu sorunun çözümü için önerilen diğer çağdaş alternatif yaklaşımları da gözden geçirip adaletin doğasına ilişkin daha kapsamlı bir görüşe ulaşmaktır. Bunun için 1980'li yıllarda tekrar gündeme gelen erdem teorisinin en önemli temsilcilerinden biri olan Alasdair Maclntyre'in seçilmesinin sebebi, onun Aristoteles'ten hareketle geliştirdiği erdem anlayışı ve bu anlayışın önemli bir bölümü olan adalet teorisinin, adaletin doğasına ilişkin diğer anlayışlardan daha kapsamlı bir yaklaşıma sahip olmasıdır. Alasdair Maclntyre'in adalet ile pratik akıl arasında kurduğu ilişki, günümüz adalet sorunlarım çözüme kavuşturacak düşünsel kaynaklan sağlamaya elverişli olabilir. Tezin bir amacı da Alasdair Maclntyre aracılığıyla Aristoteles'in erdem ve insanî iyi anlayışının, günümüz toplumsal, siyasal ve kültürel ortamında da geçerli olup olamayacağını incelemektir.
öz Bu tezin amacı, çağdaş ahlâk, siyaset ve hukuk tartışmalarının merkezinde yer alan adalet sorununu, tek bir düşünür örneğinde ele almak olmakla birlikte söz konusu sorunun çözümü için önerilen diğer çağdaş alternatif yaklaşımları da gözden geçirip adaletin doğasına ilişkin daha kapsamlı bir görüşe ulaşmaktır. Bunun için 1980'li yıllarda tekrar gündeme gelen erdem teorisinin en önemli temsilcilerinden biri olan Alasdair Maclntyre'in seçilmesinin sebebi, onun Aristoteles'ten hareketle geliştirdiği erdem anlayışı ve bu anlayışın önemli bir bölümü olan adalet teorisinin, adaletin doğasına ilişkin diğer anlayışlardan daha kapsamlı bir yaklaşıma sahip olmasıdır. Alasdair Maclntyre'in adalet ile pratik akıl arasında kurduğu ilişki, günümüz adalet sorunlarım çözüme kavuşturacak düşünsel kaynaklan sağlamaya elverişli olabilir. Tezin bir amacı da Alasdair Maclntyre aracılığıyla Aristoteles'in erdem ve insanî iyi anlayışının, günümüz toplumsal, siyasal ve kültürel ortamında da geçerli olup olamayacağını incelemektir. ABSTRACT However the aim of this thesis is to study on the problem of justice which occupies the central place in contemporary moral, political and legal discussions, in terms of one particular tliinker, it also aims at searching the other contemporary alternative approaches and as a result coming to the point which provides more consist idea of justice. mThe reason of prefering one of the most important thinker of the contemporary virtue theory that reinterpreted in the 80 's, whose name is Alasdair Maclntyre, as the subject of thesis may be explained in such a way that, the potantial of his virtue theory that founded on the basis of Aristotle's idea of virtue to have more consist conception of justice than that of the other alternative approaches. The relation between justice and practical rationality understood in a way that Alasdair Maclntyre have tried to improve may seem to supply the rational basis which will solve the contemporary problems of justice. One more aim of the thesis is to understand in terms of Alasdair Maclntyre's reinterpretation whether the Aristotle's theory of virtue and human good is still relevant at the heart of contemporary social, political and cultural arena. IV