Tez No İndirme Tez Künye Durumu
185750
A guide for construction companies to apply lean six sigma methodology / İnşaat şirketlerinin yalın altı sigma yöntemini uygulaması için rehber
Yazar:FATMA ZEHRA DÜĞME
Danışman: YRD. DOÇ. DR. YASEMİN NİELSEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2008
264 s.
Inşaat sektörü ekonomik ve sosyal etkisi ve de işverme olanakları açısından son derece önemli bir endüstriyel sektördür. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar Yalın Altı Sigma gibi metotları kullanarak büyük kazanç elde eden ve maliyetlerini düşüren diğer endüstrilere göre İnşaat sektörünün iş gücü verimliliği, kalite, performans, ve müşteri beklentilerini karşılama gibi konularda yetersiz kaldığını göstermektedir.Bu çalışmada, İnşaat endüstrisi, potansiyel Yalın Altı Sigma uygulama seviyesinin belirlenmesi ve bu uygulamadan beklenen faydaları açısından incelenecektir.Bu amaçla 3 inşaat şirketi ile bu tür yenilikçi bir yönetim şekline uyumluluk seviyelerini bulmak için görüşmeler gerçekleştirildi. Bu şirketlerden bir tanesi organizasyon yapısının uygunluğu, yenilikçi stratejileri ve çalışmaya gösterdikleri ilgi nedeniyle daha detaylı çalışma yapmak için seçildi.Gerçekleştirilen pilot çalışma ve Yalın Altı Sigma prensipleri referans alınarak, İnşaat şirketlerinin Yalın Altı Sigma metodolojisini uygulayabilmesi için uygulamadan önce ve uygulama sürecinde takip edilmesi önerilen aşamaları gösteren beş yol haritası oluşturuldu.Bu tez çalışmasında, uygulanan anket/ görüşme sorularının analizi ve önerilen yol haritaları, inşaat şirketlerinin kendi altyapılarını ve başarı seviyelerini gözden geçirmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca bu çalışma, İnşaat şirketlerine Yalın Altı Sigma metodolojisinin uygulama alanları, uygulamada takip edilecek yollar ve böyle bir yenilikçi uygulamanın faydaları konularında rehberlik edecektir.Anahtar kelimeler: İnşaat sektörü, Yalın İnşaat, Altı Sigma, Yalın Altı Sigma.
The construction sector is an immensely important industrial sector in terms of economic and social impact and also employment facilities. Nonetheless, much research has pointed out a gap in terms of labor productivity, quality, performance and responsiveness to customer needs when compared with other large industrial sectors; sectors that have recently experienced huge gains and cost reductions via methods like Lean Six Sigma.In this study, the construction industry will be examined for determination of the potential Lean Six Sigma implementation level and expected benefits from its use.The author conducted interviews with three companies in order to find out their readiness for such a management by innovation. One of the companies was selected for further study due to suitability of their organizational structure, innovative strategy and interest in this study.By taking up this pilot study and Lean Six Sigma principles as references, five roadmaps are generated as a guidance to implement Lean Six Sigma methodology for companies indicating the general steps before and during the implementation.The proposed roadmaps and applied questionnaire/interview questions developed in this thesis will also be helpful to construction companies to scrutinize their own structure and performance levels and as a guide on how to pursuit improvements through the proposed implementation of the Lean Six Sigma methodology.Keywords: Construction Industry, Lean Construction, Six Sigma, Lean Six Sigma.