Tez No İndirme Tez Künye Durumu
82688 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Decision support system for fuzzy scheduling of software project / Yazılım projelerinin bulanık çizelgelemesi için bir karar destek sistemi
Yazar:BAİSE ÖZLEM KÜÇÜMEN
Danışman: DOÇ. DR. NUR ENİN ÖZDEMİREL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:Karar destek sistemleri = Decision support systems ; Yazılım projeleri = Software projects ; Çizelgeleme = Scheduling
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
1999
113 s.
oz YAZILIM PROJELERİNİN BULANIK ÇİZELGELEMESİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ Küçümen, Baise Özlem Yüksek Lisans Tezi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Nur Evin Özdemirel Ortak Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Canan Sepil Eylül 1999, 113 sayfa Bu çalışmada, gerçek bir yazılım geliştirme projesine uygulanan bir bulanık proje çizelgeleme karar destek sistemi sunulmaktadır. Proje çizelgeleme sisteminin hedefi, kaynakların (değişik beceri ve tecrübe düzeyleri olan mühendisler) değişik zorluk düzeyleri ve kesin olmayan süreleri olan işlere dağıtımım yapmaktır. İşler bir kez başladıktan sonra bölünemez ve işler arasında bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır. İş süreleri, bir işe atanan kaynağın beceri düzeyi ile o işin zorluk düzeyinin bir fonksiyonu olan bulanık sayılarla temsil edilmektedir. Kaynağın beceri düzeyi ile işin zorluk düzeyi de bulanık sayılarla temsil edilmektedir. İşlerin çizelgelenmesi sırasında proje tamamlama süresinin en azlanması amaçlanmıştır. Çizelgelemede üç sezgisel çizelgeleme kuralı - v -kullanılmıştır. Bu çizelgeleme kuralları, belirli bir yazılım geliştirme projesine dayanılarak oluşturulan örnek problemler için gerçekleştirilen uygulamaları ile birlikte sunulmuştur. Karar destek sistemi, çizelgeleme için veri girişinin düzenlenmesi, çizelgenin oluşturulması ve sonuçların kullanıcıya sunulması işlerini yürütmektedir. Anahtar Kelimeler: Yazılım Proje Yönetimi, Bulanık Proje Çizelgeleme, Karar Destek Sistemleri. - vı
ABSTRACT A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR FUZZY SCHEDULING OF SOFTWARE PROJECTS Küçümen, Baise Özlem M.S., Department of Industrial Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nur Evin Özdemirel Co-supervisor: Assoc. Prof. Dr. Canan Sepil September 1999, 113 pages In this study, a fuzzy project scheduling decision support system applied to a real world software development project is presented. The purpose of the project scheduling system is to allocate resources (engineers with different skill and experience levels) to activities with different complexity levels and uncertain durations. The activities are nonpreemptive in nature and there are no strict precedence relationships between them. The activity durations are modeled by fuzzy numbers as a function of the skill level of the resource allocated to that activity and the complexity level of the activity. Skill and complexity levels are also represented by fuzzy numbers. The objective of the scheduling of activities is the minimization of the project completion time. In scheduling three heuristic -inscheduling rules are utilized. These scheduling rules are presented with their applications on sample problems derived from a particular software development project. The decision support system carries the task of organizing the input data entry for scheduling, the generation of the schedule, and the presentation of the results to the user. Keywords: Software Project Management, Fuzzy Project Scheduling, Decision Support Systems. iv -