Tez No İndirme Tez Künye Durumu
483991
Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in poemalarının paleh sanatına yansıması / The reflection of Alexander Sergeyevich Pushkin's narrative poems in palekh Art
Yazar:NEJLA YILDIRIM
Danışman: PROF. DR. GÖNÜL ÜZELLİ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Slav Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı / Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:Batı Dilleri ve Edebiyatı = Western Linguistics and Literature ; Güzel Sanatlar = Fine Arts
Dizin:19. yüzyıl = 19. century ; Minyatür = Minyature ; Paleh sanatı = Palekh Art ; Poemalar = Poems ; Puşkin, Aleksandar Sergeyeviç = Puşkin, Aleksandar Sergeyeviç ; Rus edebiyatı = Russian literature
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
113 s.
En eski ikona yapım merkezlerinden biri olan Paleh köyü, 1917 Ekim Devrimi'nden olumsuz etkilenmiştir. Devrim sonrası ikona yapımıyla uğraşma imkânları olmayınca eski ikona ustaları yeteneklerini kullanacakları yeni sanat arayışları içine girmişlerdir. Fedoskinolu ustalar tarafından papier-mâché adı verilen malzeme üzerine resmedilen minyatür çalışmalarıyla Moskova Zanaat Müzesi'nde tanışması üzerine ustalar eski ikona tekniklerini ve tempera boyama yöntemlerini papier-mâché adı verilen malzeme üzerinde uygulamaya başlamışlardır. 20. yüzyılda adını vernikli minyatür sanatıyla dünyaya duyurmaya başlayan Palehli sanatçıların resmettikleri konular arasında 19. yüzyıl Rus edebiyatının dâhi yazarı Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in yapıtları büyük yer tutmaktadır. Bu bağlamda, çalışmamızda Puşkin'in Ruslan ve Ludmila, Çingeneler, Bahçesaray Çeşmesi, Kont Nulin ve Poltava adlı poemalarının Paleh sanatına yansımasını incelemeyi amaçladık. Bununla birlikte Palehli ustaların çalışmalarının yer aldığı ikona sanatı, duvar resmi, vernikli minyatür sanatı ve dekorasyon çalışmaları; Rusya'da vernikli minyatür sanatıyla uğraşan Fedoskino, Mstera ve Holuy bölgelerinin vernikli minyatür sanatı ve bu bölgelerin vernikli minyatür sanatının özellikleri de çalışmamızda anımsatılmıştır. Anahtar Kelimeler: Paleh, Vernikli Minyatür Sanatı, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in Poemaları, 19. Yüzyıl Rus Edebiyatı
Palekh, one of the oldest icon painting centers, was influenced badly by the October Revolution in 1917. As the Palekh masters of iconography did not get any opportunity to paint an icon after the October Revolution, they were forced to find other applications for their talents. They decorated items such as wooden spoons, nest dolls (matryoshka), boxes but could not achieve any success in these handicrafts. In 1922, Ivan Ivanovich Golikov, the founder of Palekh art, saw a black papier-mâché box from Fedoskino in Handicraft Museum in Moscow and began to paint papier-mâché boxes using the techniques of icon painting and tempera painting method and had success. At an exhibition in 1925 in Paris, Palekh artists showed their small boxes decorated motifs from Russian folk songs and they had a great success. After that, the name of Palekh and the work of the Palekh artists are known around the world. The subjects illustrated by the Palekh artists are mainly from real life, literary works, fairy tales and songs. Alexander Sergeyevich Pushkin's works have an important place among the subjects illustrated by the Palekh artists. In this context, the aim of the thesis is to examine the reflection of Pushkin's narrative poems – Ruslan and Ludmila, The Gypsies, The Fountain of Bakhchisaray, Count Nulin and Poltava - in Palekh art. Besides emphasizing Palekh icon painting, mural painting, lacquer miniature painting, theater decorations and the features of lacquer miniature painting of Fedoskino, Mstera and Kholui, which are known for lacquer miniature painting in Russia. Key Words: Palekh, Lacquer Miniature Painting, Alexander Sergeyevich Pushkin, Alexander Sergeyevich Pushkin's Narrative Poems, 19th Century Russian Literature