Tez No İndirme Tez Künye Durumu
73735
19. yüzyılda Osmanlı devletinde ekonomik alanda gayrimüslimler / Non-Muslims of Homen Empire at economy in the 19 th century
Yazar:SEMA İLOĞLU
Danışman: DOÇ. DR. HALE ŞIVGIN
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics ; Tarih = History
Dizin:19. yüzyıl = 19. century ; Ekonomi = Economy ; Gayrimüslimler = Non muslem ; Osmanlı Devleti = Ottoman State
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
133 s.