Tez No İndirme Tez Künye Durumu
223462
%20-35-50 LAS4 içeren LS2-LAS4 camlarının kontrollü kristalizasyonu / Crystallization kinetics of LAS4-LS2 glasses containing 20-35-50% LAS4
Yazar:BEGÜM YÜKSEL
Danışman: PROF.DR. ERDEM DEMİRKESEN
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Metalurji Mühendisliği Anabilim Dalı / Seramik Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:Seramik Mühendisliği = Ceramic Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
109 s.
Lityum alümina silikat (Li2O-Al2O3-SiO2) cam sistemleri, yüksek termal sok direnci yani düsük termal genlesme katsayısına sahip olması nedeniyle ticari anlamda camseramik üretimi için kullanılan en önemli sistemlerdir. Bu çalısmada, uygun çekirdeklenme katalisti olarak belirlenen %3 P2O5 ile uygun bilesimlerde hazırlanan lityum alümina silikat (LAS4)-lityum disilikat (LS2) esaslı camlara uygulanan ısıl islemler sonucunda, cam bilesimlerin çekirdeklenme sıcaklıkları ve süreleri, cam geçis sıcaklıkları, kristalizasyon sıcaklıkları belirlenmistir. Camların kontrollü kristalizasyonu sonucu iki kristal faz içeren cam-seramikler üretilmistir. Fazlardan biri olan -spodumen fazı düsük termal genlesme katsayısına sahipken, diger faz olan lityum disilikat yüksek termal genlesme katsayısına sahiptir. Bu çalısmanın amacı da zıt karakterde iki faz içeren cam-seramiklerin mukavemet özelliklerinin ve mikro yapılarının incelenmesidir. Anahtar Kelimeler: Cam-Seramik, -spodumen, Lityumdisilikat, Termal genlesme
The composition of lithium aluminum silicate (Li2O-Al2O3-SiO2) systems, are of great importance in commercial areas because of their high thermal shock resistance, low thermal expansion coefficient. Today, glass-ceramics prefer to glass and ceramics just because of their excellent properties like finer microstructure and high strength. In this project, -spodumene (Li2O-Al2O3-4SiO2)-lithium disilicate (Li2O-2SiO2) glasses containing 20-35-50 wt% LAS4 and 3%wt P2O5 as a nucleating agent were produced. After heat treatment of lithium aluminum silicate (LAS4)-lithium disilicate (LS2) glasses; nucleation temperature, nucleation time; glass transition temperature and crystallization temperature of glass compositions were determined. At the end of these heat treatments, with XRD analyses two phases were determined. First phase was - spodumen which has low thermal expansion coefficients and second was lithium disilicate with a high thermal expansion coefficient. The aim of the project is to determine microstructure and mechanical properties of these glass ceramics which include two phases with opposite properties and the effect of these phases. Keywords: Glass-ceramics, -spodumen, Lityum disilikat, Thermal Expansion