Tez No İndirme Tez Künye Durumu
237594
A novel algorithm for prediction off-line stator leakage inductance and on-line stator resistance of induction motors / Endüksiyon motorlarında çevrimdışı olarak stator kaçak endüktansının ve çevrimiçi olarak stator direncinin tahmin edilmesi için yeni bir yöntem
Yazar:VOLKAN SEZGİN
Danışman: PROF. DR. H. BÜLENT ERTAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
179 s.
Endüksiyon motorlarının vektör kontrol yöntemi ile sürülmesinde, motor parametrelerini bilmek zorunludur. Bu problemi çözmek için üretilen bilinen yaklaşımların bazı sakıncaları vardır. Bu tez çalışmasında, bu varolan sorunlara çözümler geliştirilmesi planlanmaktadır. Öngörülen çözümler uygulanacak ve test edilecektir.
In vector control of induction motors it is essential to know the parameters of the motor. Known approaches to this problem have some drawbacks. This thesis work is planned to develop solutions to the existing problems. The proposed solutions will be implemented and tested.