Tez No İndirme Tez Künye Durumu
32562
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin seçilmiş fizyolojik kapasite ve özelliklerinin belirlenmesi ve analizi /
Yazar:MURAT TÜRKAN
Danışman: Y.DOÇ.DR. ALİ AHMET DOĞAN
Yer Bilgisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
Konu:Spor = Sports
Dizin:Fizyolojik özellikler = Physiological properties ; Karadeniz Teknik Üniversitesi = Karadeniz Technical University ; Üniversite öğrencileri = University students
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1994
140 s.
Bu çalışmanın amacı Karadeniz Teknik üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü l, 2, 3* 4'üncü sınıf öğrencilerinin seçilmiş fizyolojik kapasite ve özelliklerinin belirlenmesi ve analizi idi. Bu amaçla yaşları 18 - 27 arasında değişen Karadeniz Teknik üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü l, 2, 3, 4'üncü sınıf öğrencilerinden 5? bayan, 107 erkek olmak üzere toplam Ib4 deneğin yaş, boy, kilo, pençe kuvveti, vital kapasite, anaerobik güç, sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı, esneklik, aerobik güç, vücut yağ yüzdesi ölçümleri alındı. Deneklerden alınan ölçümler sonucunda yaş ortalamasını bayanlar¬ da 20.9, erkeklerde 21.7, boy ortalamasını bayanlarda Ib4.52 cm, er¬ keklerde 175,7 cm, kilo ortalaması bayanlarda 58.35 kg, erkeklerde 76.29 kg, pençe kuvvetleri ortalaması bayanlarda sağ el için 33.b? kg, sol el için 32.31 kg, erkeklerde sağ el için 51.72 kg, sol el için 49.24 kg, vital kapasite ortalaması bayanlarda 3242.68 mi, er¬ keklerde 5114.42 mi, vücut yağ yüzdesi ortalaması bayanlarda 25.08, erkeklerde 13.51, sistolik kan basıncı ortalaması bayanlarda 11.86 mm/kg, erkeklerde 12.52 mm/kg, diastolik kan basıncı ortalaması bayanlarda 79.49 mm/kg, erkeklerde 83.10 mm/kg, esneklik ortalaması bayanlarda 31.03 cm, erkeklerde 30.36 cm,aneorobik güç ortalaması bayanlarda 97.45 kg/m/sn, aerobik güç ortalaması bayanlarda 39.91 rnl/kg/dk, erkeklerde 53.21 ml/kg/dk olarak bulunmuştur.118 Karadeniz Teknik üniversitesi Fatih Eğiti» Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin fizyolojik kapasite ve özellikleri, Orta Doğu Teknik üniversitesi Eğiti» Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin değerleriyle karşılaştırılmış ve sonuçta erkek öğrencilerin yaş, boy, kilo, sistolik ve diastolik kan basıncı, aneorobik güç ve aerobik güç açısından Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin daha yüksek değere sahip oldukları, bayanlar açısından ise yaş, boy, kilo, sol el pençe kuvveti, sistolik ve diastolik kan basıncı, anaerobik güç açısından Orta Doğu Teknik üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinden daha yüksek değerlere sahip oldukları bulunmuştur.Y.
Bu çalışmanın amacı Karadeniz Teknik üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü l, 2, 3* 4'üncü sınıf öğrencilerinin seçilmiş fizyolojik kapasite ve özelliklerinin belirlenmesi ve analizi idi. Bu amaçla yaşları 18 - 27 arasında değişen Karadeniz Teknik üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü l, 2, 3, 4'üncü sınıf öğrencilerinden 5? bayan, 107 erkek olmak üzere toplam Ib4 deneğin yaş, boy, kilo, pençe kuvveti, vital kapasite, anaerobik güç, sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı, esneklik, aerobik güç, vücut yağ yüzdesi ölçümleri alındı. Deneklerden alınan ölçümler sonucunda yaş ortalamasını bayanlar¬ da 20.9, erkeklerde 21.7, boy ortalamasını bayanlarda Ib4.52 cm, er¬ keklerde 175,7 cm, kilo ortalaması bayanlarda 58.35 kg, erkeklerde 76.29 kg, pençe kuvvetleri ortalaması bayanlarda sağ el için 33.b? kg, sol el için 32.31 kg, erkeklerde sağ el için 51.72 kg, sol el için 49.24 kg, vital kapasite ortalaması bayanlarda 3242.68 mi, er¬ keklerde 5114.42 mi, vücut yağ yüzdesi ortalaması bayanlarda 25.08, erkeklerde 13.51, sistolik kan basıncı ortalaması bayanlarda 11.86 mm/kg, erkeklerde 12.52 mm/kg, diastolik kan basıncı ortalaması bayanlarda 79.49 mm/kg, erkeklerde 83.10 mm/kg, esneklik ortalaması bayanlarda 31.03 cm, erkeklerde 30.36 cm,aneorobik güç ortalaması bayanlarda 97.45 kg/m/sn, aerobik güç ortalaması bayanlarda 39.91 rnl/kg/dk, erkeklerde 53.21 ml/kg/dk olarak bulunmuştur.118 Karadeniz Teknik üniversitesi Fatih Eğiti» Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin fizyolojik kapasite ve özellikleri, Orta Doğu Teknik üniversitesi Eğiti» Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin değerleriyle karşılaştırılmış ve sonuçta erkek öğrencilerin yaş, boy, kilo, sistolik ve diastolik kan basıncı, aneorobik güç ve aerobik güç açısından Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin daha yüksek değere sahip oldukları, bayanlar açısından ise yaş, boy, kilo, sol el pençe kuvveti, sistolik ve diastolik kan basıncı, anaerobik güç açısından Orta Doğu Teknik üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinden daha yüksek değerlere sahip oldukları bulunmuştur.Y.