Tez No İndirme Tez Künye Durumu
472594
Investigation of biochemical processes in single cell using surface-enhanced Raman scattering / Tek hücrede gerçekleşen biyokimyasal sürecin yüzeyce zenginleştirilmiş Raman saçılması ile incelenmesi
Yazar:DENİZ YAŞAR ÖZTAŞ
Danışman: PROF. DR. MUSTAFA ÇULHA
Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Biyofizik = Biophysics ; Biyomühendislik = Bioengineering ; Biyoteknoloji = Biotechnology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
81 s.
Tek hücre analizi; tek hücre seviyesinde moleküler bilgi edinmek için gelişmekte olan bir yaklaşımdır. Özel moleküler mekanizmaları ve yolaklarını tek hücre seviyesinde incelemek oldukça önemlidir. Bu çalışmada tek hücre analizi için Yüzeyce zenginleştirilmiş Raman saçılması (YZRS) kullanılmıştır. YZRS alt maddesi olarak ise genel olarak kullanılmakta olan altın nanoparçacıkları kullanılmıştır. YZRS aktivitesi altın nanoparçacıkların boyutuna, şekline, ve hücre içi alımına göre birikimine bağlıdır. Biz bu çalışmada, canlı hücre içerisinde gerçekleşen biyokimyasal değişmeleri izlemek için altın nanoparçacıkların ya da kümeleleşmelerinin üzerindeki biyokimyasal değişmeleri YZRS ile anlamaya çalıştık. Bunun için, iki farklı boya ve yüzeye sahip altın nanoparçacıklar kullandık. Altın nanoparçacıkların farklı boy ve yüzey kimyası kombinasyonu; tek hücreden gelen Raman saçılımı ve böylelikle yüzeyde oluşan biyokimyasal değişiklikleri hakkında bilgi vermiştir. Bu çalışma tek hücreden gelen spectrayı anlamlandırmakta ve moleküler biyolojide ve tıpta kullanım olasılığını ortaya çıkarmakta yardımcı olmuştur. Çalışmamızda, özellikle protein ve yağları belirten; boyuta, yüzey kimyasına ve kümeleşme durumuna göre zamana bağlı saçılım değişimleri gözlemlenmiştir.
Single cell analysis is rapidly emerging approach to gain molecular information at the individual cell level. Investigation of specific molecular mechanisms and pathways providing in single cell level is crucial. In this study, we investigated Surface-enhanced Raman scattering (SERS) to study single-cells. Gold nanoparticles (AuNPs) were used as routinely employed SERS substrate. SERS activity of AuNPs depends on size, shape and aggregation status in living cell depending on their uptake profile. We are interested in understanding the biochemical changes on AuNPs or in their aggregates to understand the possibility of monitoring cellular biochemical process in a living cell. Thus, two different sizes of AuNPs with two different surface chemistry were used in the study. The order and combination of AuNPs with different sizes and surface chemistry helped to understand the spectra obtained from a single cell and thus the nature of the biochemical processes taking place on the AuNPs surfaces. This study showed that SERS can be used for single cell analysis and its possible use in molecular biology. In this study, the spectral changes espicially correspond to protein and lipids were observed depending on size, surface chemistry, and aggregation status in time dependent manner.