Tez No İndirme Tez Künye Durumu
214948
359 Yılı Seleucia Konsili kararlarının çözümlenmesi / Analyse of the Council Decrees of Seleucia in 359
Yazar:MURAT ÖZYILDIRIM
Danışman: PROF. DR. ÇİĞDEM DÜRÜKŞEN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Ana Bilim Dalı / Latin Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri = Ancient Linguistics and Cultures
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
123 s.
Seleucia ad Calycadnum, I. Seleucus Nicator tarafından kuruldugu Ö III. yüzyıldanbaslayarak Cilicia'nın ekonomik, cografi, dinsel, askeri bakımlardan önemlikentlerinden biri olmustur. Kent, Hıristiyanlıgın bölgede yayılması ve özellikle AzizeThecla'nın inzivaya çekildigi yerin bu bölgede olmasından dolayı, Hıristiyanlıkaçısından çok önemli bir merkez olmustur. Isauria'nın metropolis'i olan Seleucia adCalycadnum, II. yüzyılda Antiochia ad Orontem Kilisesi'nde yapılanmaya baslayankilise yönetim birimleri içinde bir baspiskoposluk halini almıstır.Rahip Arius'un IV. yüzyılda Hz. sa'nın Hıristiyan dinindeki yerini sorgulayandüsüncelerini yayması, ilki Constantinus döneminde Nicaea'da olmak üzere dinseltartısmaların yapıldıgı birçok konsilin toplanmasına neden olmustur. Seleucia adCalycadnum, bazı konsillerde piskoposları tarafından temsil edilmistir.Ariusçuluk, özellikle Constantius döneminde tartısılmıstır. Ariusçu olan Constantius, budüsüncelerin tüm kiliseleri birlestirecegine inanmıstır. Bu konuda 359 yılındaAriminum'da batı kiliselerinin ve Seleucia ad Calycadnum'da dogu kiliselerininpiskoposlarının katıldıgı iki ayrı konsil toplamıstır.Constantius, konsillerdeki tartısmalarda piskoposlar üzerinde açıkça zorlayıcı bir yöntemizlemis ve genel olarak sonuç, imparatorun istedigi Ariusçu kararlar çıkması yönündeolusmustur. Böylelikle hem Ariminum hem de Seleucia ad Calycadnum konsilleri,Ariusçuların zaferiyle bitmistir.
Seleucia ad Calycadnum, has been one of the most significant cities of Cilicia from thepoints of economy, religion, geography and solitary since it has been found by I.Seleucus Nicator in 3rd century B.C. The city, because of being the place where theChristianity spread from and where Saint. Thecla withdrew into solitude, this time,became a centre for the Christianity. Seleucia ad Calycadnum, known as the metropolisof Isauria, was the archbishop among the church administration institutions began to bebuilt in the 2nd century by Antiochia ad Orontem.The spreading of Priest Arius? ideas, examining the place of Jesus in religion, causedmany councils of religious arguments which were initiated in Nicaea in Constantinusperiod. In some of the councils, Seleucia ad Calycadnum was represented by its bishops.Arianism was especially argued in the period of Constantine. Constantine, whosupported Arius, believed that these ideas of Arianism, would unite all the churches. Forthis reason, in 359, two separate councils were gathered in Ariminum where the westernchurches? bishops attended and in Seleucia ad Calycadnum, where the eastern churches?bishops attended.Constantine, in the councils, followed plainly a very strict method and because of this,most of the decisions, which were accepted in the councils, were in favor of Arianism.For this reason, both the Ariminum and Seleucia ad Calycadnum councils came to anend with the victory of Arianism.