Tez No İndirme Tez Künye Durumu
341143
A practical optimum design of steel structures with scatter search method and SAP2000 / Çelik yapıların dağınık arama algoritması ve SAP2000 ile pratik optimum tasarımı
Yazar:AHMET ESAT KORKUT
Danışman: DOÇ. DR. OĞUZHAN HASANÇEBİ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:Optimum tasarım = Optimum design ; Çelik yapılar = Steel structures
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
80 s.
Literatürde, günümüze kadar, çok sayıda metasezgisel arama teknikleri önerilmiş ve bunlardan bir kısmı yapısal optimizasyonda kullanılmıştır. Zamanlama, rotalama, finansal ürün tasarımı ve diğer problem alanları gibi kombinasyonel ve doğrusal olmayan optimizasyon problemlerini çözmek için etkili olduğu kanıtlanan dağınık arama methodu metasezgisel arama tekniklerinden birisidir. Yeni deneme noktaları oluşturmak için bileşik karar kurallarını ve arama çeşitlendirme ve yoğunlaştırmayı temel alan stratejileri kullanan dağınık arama, evrimsel bir yöntemdir. Genel olarak bu tez, dağınık arama tekniğinin yapısal optimizasyonda kullanımı ve uygulanması ile ilgilidir. SOP2012 adlı bir yazılımda bilgisayarlaştırılmış, değiştirilmiş dağınık arama denilen yeni geliştirilmiş bir optimizasyon algoritması tadil edilmiştir. SOP2012 yazılımı çelik yapıların optimum boyut tasarımı için uygulama programlama arabirimini kullanarak, tanınmış yapısal analiz yazılımı SAP2000 ile entegre edilmiştir. Sayısal çalışmalar literatürden alınan beş adet gerçek boyut tasarım örneklerinden oluşan bir test grubu kullanılarak yerine getirilmiştir. Bu örneklerde çeşitli çelik kafes ve çerçeve yapılar, AISC-ASD'nin (Amerikan Çelik Konstrüksiyon Enstitüsünün Emniyet Gerilmesi Tasarım Kuralları) dayattığı tasarım kısıtlamalarına göre asgari ağırlık için tasarlanmıştır. Sonuçlar modifiye dağınık arama tekniğinin kafes yapılar için çok etkili bir optimizasyon tekniği olduğunu ortaya koymuştur, fakat çerçeve yapılar için performans sıradan değerlendirilebilir.
In the literature, a large number of metaheuristic search techniques have been proposed up to present time and some of those have been used in structural optimization. Scatter search is one of those techniques which has proved to be effective when solving combinatorial and nonlinear optimization problems such as scheduling, routing, financial product design and other problem areas. Scatter search is an evolutionary method that uses strategies based on a composite decision rules and search diversification and intensification for generating new trial points. Broodly speaking, this thesis is concerned with the use and application of scatter search technique in structural optimization. A newly developed optimization algorithm called modified scatter search is modified which is computerized in a software called SOP2012. The software SOP2012 is integrated with well-known structural analysis software SAP2000 using application programming interface for size optimum design of steel structures. Numerical studies are carried out using a test suite consisting of five real size design examples taken from the literature. In these examples, various steel truss and frame structures are designed for minimum weight according to design limitations imposed by AISC-ASD (Allowable Stress Design Code of American Institute of Steel Construction). The results reveal that the modified scatter search technique is very effective optimization technique for truss structures, yet its performance can be assessed ordinary for frame structures.