Tez No İndirme Tez Künye Durumu
149400 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
İnsan kaynakları yönetimi ev endüstri ilişkilerinde yeni gelişmeler: İki özel hastane uygulaması / New developments in human recources management and industrial relations: Two private hospitals practice
Yazar:AHMET EŞMECİ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı
Konu:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
176 s.
oz Günümüzde ekonomik, sosyal ve teknolojik alanda yaşanan değişim süreci, tüm yapıları bütünüyle etkilemekte ve değişime zorlamaktadır. Teknolojik gelişmeler, artan rekabet şartları ve iş piyasasındaki hızlı değişimler işletmelerin üretim ve yönetim anlayışlarını da değiştirmektedir. Bu bağlamda, değişime uyum sağlamayı kolaylaştıracak yeni yönetim tekniklerin benimsenmesi, işletmeler açısından kaçınılmaz hale gelmektedir. İşletmelerin yeni yönetim yaklaşımları doğrultusunda rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için insan kaynakları yönetim sistemlerine önem verdikleri gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, sağlık sisteminde hızlı bir şekilde gelişmeye başlayan özel hastanelerde, istihdam edilen işgücünün artan önemine paralel olarak, insan kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına olanak sağlayan insan kaynakları yönetimi ve endüstri ilişkileri uygulamaları kapsamında, özel hastanelerde gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, hızlı ve yoğun teknolojik değişimlerin yaşandığı sağlık sektöründe önemi gittikçe artan özel hastanelerde, insan kaynaklan yönetimi uygulamaları, iki özel hastane verileriyle mevcut durum değerlendirilmekte ve bu alandaki yönelişler ortaya konulmaktadır. ABSTRACT Currently, changes in the economical, social and technological areas have affected and reshaped all structures. Technological developments, increased competition, and rapid evolution in the commercial enterprise lead to changes in the production and management of the companies. Thus, it is very important for companies to schedule new management techniques that adapt them to the present and the future developments.
oz Günümüzde ekonomik, sosyal ve teknolojik alanda yaşanan değişim süreci, tüm yapıları bütünüyle etkilemekte ve değişime zorlamaktadır. Teknolojik gelişmeler, artan rekabet şartları ve iş piyasasındaki hızlı değişimler işletmelerin üretim ve yönetim anlayışlarını da değiştirmektedir. Bu bağlamda, değişime uyum sağlamayı kolaylaştıracak yeni yönetim tekniklerin benimsenmesi, işletmeler açısından kaçınılmaz hale gelmektedir. İşletmelerin yeni yönetim yaklaşımları doğrultusunda rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için insan kaynakları yönetim sistemlerine önem verdikleri gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, sağlık sisteminde hızlı bir şekilde gelişmeye başlayan özel hastanelerde, istihdam edilen işgücünün artan önemine paralel olarak, insan kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına olanak sağlayan insan kaynakları yönetimi ve endüstri ilişkileri uygulamaları kapsamında, özel hastanelerde gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, hızlı ve yoğun teknolojik değişimlerin yaşandığı sağlık sektöründe önemi gittikçe artan özel hastanelerde, insan kaynaklan yönetimi uygulamaları, iki özel hastane verileriyle mevcut durum değerlendirilmekte ve bu alandaki yönelişler ortaya konulmaktadır. ABSTRACT Currently, changes in the economical, social and technological areas have affected and reshaped all structures. Technological developments, increased competition, and rapid evolution in the commercial enterprise lead to changes in the production and management of the companies. Thus, it is very important for companies to schedule new management techniques that adapt them to the present and the future developments.It can be easily observed that the companies are beginning to care the management systems of human resources to better cope with competitive era. In this study, the aim was to asses the management of human resources and its industrial relationships in private hospitals that have recently started to rapid grow up in health sector. To determine the applications and approaches in management of human resources in rapidly developing health industry, the findings in two private hospitals were deeply analyzed.