Tez No İndirme Tez Künye Durumu
439556
A framework for a nation-wide electronic health vault with a secure multi-cloud hybrid model / Güvenli hibrit çoklu bulut yöntemi ile tasarlanmış ülke çapında elektronik sağlık kasası modeli
Yazar:HALİL EMRE GÖNEN
Danışman: ÖĞR. GÖR. SERKAN TÜRKELİ
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı / Biyomedikal Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Bulut bilişim = Cloud computing ; Büyük veri = Big data ; Elektronik sağlık = E-health ; Gizlilik = Privacy ; Risk yönetimi = Risk management ; Standartlaşma = Standardization ; Tıbbi bilişim = Medical informatics ; İçerik analizi = Content analysis ; Şifreleme = Encryption
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
93 s.
Bu tezin amacı ülke çapında bir sağlık bilgi sistemi oluşturarak, sağlık hizmetinin genel kalitesini artırmak, tıbbi alanda kullanılan standartların yaygınlaştırılmasını sağlamak ve o an kullanılan sisteme bağımlı olmaksızın yeni bir sistem geliştirmektir. Tez toplamda dokuz bölümden oluşmaktadır ve her bölüm kendi içerisindeki alt kırılımlarda olası sistemlerde kullanılabilecek detayları barındırmaktadır. İlk bölüm sağlık hizmeti konusuna giriş yapmaktadır. Türkiye'deki nüfusun çokluğu ve tıbbi görüntülemenin ilerlemesiyle artık yüksek hacimli 3 boyutlu görüntülerin de gittikçe artması nedeniyle bu merkezi yapıda dosya tutma ve bu veritabanı sunucularını yönetme maliyeti çok fazla olabilir. Ancak dosyaları bulut ortamında saklamak hem maliyetleri düşürecek, hem operasyonel yükü azaltacak hem de gerektiğinde neredeyse sınırsız depolama alanına sahip olma özelliğini getirecektir. Bu nedenle çoklu bulut sistemine dayanan ve servis olarak altyapı mimarisine uygun tasarlanmış bir geliştirilmiştir. Bulut ortamı %100 güvenilir bir ortam olmadığı için verilerin sızdırılması gibi bir sorunla karşılaşılabilir. Aynı zamanda herhangi bir sebepten dolayı bulut hizmet sağlayıcısının erişilemez duruma gelmesi bir darboğaz yaratıp tüm sistemi kullanılamaz hale getirecektir. Bu nedenden dolayı bulut sistemi, çoklu bulut sistemi, yani birden fazla bulut hizmeti sağlayıcısından alınarak tasarlanacaktır ve hastaların kimlik bilgilerini depolayan tablolar şifrelenmiş olarak saklanacaktır. Tez ilgili makalelerden içerik analizi yapılarak ve birebir görüşmelerle de böyle bir sistemde kullanılacak boyutlar ortaya çıkarılarak hazırlanmıştır. Bu tez teknik olarak detaylı bir iskelet verip, diğer boyutlardaki problemler için çözüm önerileri getirmiştir. Tüm boyutlar için detaylı bir çözüm önerisi sunmak bu tezin kapsamında yer almamaktadır. Ancak getirilen çözüm önerileri ilerideki çalışmalar için bir yol haritası oluşturabilir.
The thesis starts with the introduction of the topic. After that it describes what cloud computing is and its various types that can be implemented. We adopt a multi-cloud hybrid system with an Infrastructure as a service approach. Third part gives details about electronic records that replaced the paper-based records in medical institutions. We are designing a system that could store both electronic healthcare records and personal healthcare records together. Fourth part explains what Health Information Exchange is, what could be the benefits coming from it and some efforts that have been put until now. Fifth part states the interoperability requirement in order to develop a full integrated systems and standardizations in medical community. Sixth part examines different papers written in the literature about healthcare clouds and what distinguishes them from each other. It tries to determine characteristics of each framework and implementation. Seventh part clarifies the methodology followed while writing this thesis. It reveals how the dimensions that helped in developing the framework has been established. Eighth part defines the new framework of the healthcare cloud system, states how the data privacy will be protected against internal and external threats. It explains how confidentiality, integrity and availability is provided in each phases of the data journey. This chapter also gives a high level illustration of the topology that could be used while implementing. Ninth and the final chapter is giving the results of the research and concludes the work done by stating the limitations and possible future works.