Tez No İndirme Tez Künye Durumu
331572
Diyete protein eklemesinin titreme antrenmanına bağlı kas kuvveti ve kitlesi değişimine etkisi /
Yazar:DUYGU AKSOY
Danışman: PROF. DR. ÜMİT KEMAL ŞENTÜRK
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Spor Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Spor = Sports
Dizin:Antrenman = Training ; Diyet = Diet ; Kas kuvveti = Muscle strength ; Proteinler = Proteins ; Spor = Sports ; Vibrasyon = Vibration
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2012
80 s.
Tüm vücut titreşim egzersizi son yıllarda gittikçe popülaritesi artan bir kuvvet egzersizi yöntemi olarak ön plana çıkmaktadır. Tüm vücut titreşim egzersizinin kuvvet artışını oluşturma mekanizmalarından biri olarak kas hipertofisi olarak ileri sürülmektedir. Ancak bu konudaki sonuçlar birbiri ile çelişkilidir. Bu konudaki sonuçların çelişkili olmasında yapılan araştırmalarda diyetle protein alımının göz ardı edilmesi olası sebeplerden biri olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı tüm vücut titreşim egzersizi sırasında diyete protein ilavesinin genç erkeklerde olası kas hipertrofisine ve kuvvet artışına etkisini incelemektir. İki gruba ayrılan gönüllülere haftada 3 gün olmak üzere, 3 ay süresince yaptırılan tüm vücut titreşim egzersizi sırasında, protein grubuna 1 gram/kg Whey protein, kontrol grubu olarak kabul edilen karbonhidrat grubuna 1 gram/kg nişasta izolatı verildi. Antrenman periyodu öncesi ve sonrası vücut yağ yüzdesi ve yağsız vücut kitlesi biyoelektrik impedans ve su altı tartım yöntemi ile ölçüldü. Kas kuvvetlerindeki olası değişimler ise dikey sıçrama testi, dinamometre ile pençe ve bacak kuvveti, izometrik ve izokinetik zirve bacak kuvvetleri ile değerlendirildi.Karbonhidrat grubunda üç aylık antrenman periyodu sonrası vücut yağ yüzdesiyağsız vücut kitlesi ölçümlerinde bir değişiklik yokken, kuvvet ölçümlerinin hepsinde istatistiksel anlamlı artış gösterdi. Protein grubunda ise biyoeletrik impedans yöntemi ile ölçülen vücut yağ yüzdesinde azalma ve yağsız vücut kitlesi ölçümünde artış olması yanında, su altı tartım yönteminde bu farklar bulunmamıştır. Protein grubunun kuvvet değişimleri ise dikey sıçrama ve izometrik fleksiyon zirve kuvveti dışındaki ölçümlerin hepsinde anlamlı artış göstermiştir. İki grubun ölçümlerinin tümü arasında yapılan kıyaslamalarda ise anlamlı fark bulunmamıştır. Biz çalışmamızın sonuçlarına göre tüm vücut titreşim antrenmanları sonrası kuvvet artışında kas hipetrofisi etkili mekanizmalarından biri değildir.Anahtar Kelimeler: Kuvvet, Tüm vücut titreşim antrenmanı, Protein, Hipetrofi
Whole body vibration exercise has become widespread as strength exercise which has increasingly become popular recently. It is asserted that the muscle hypertrophy is one of the mechanisms which lead to a strength increase in whole body vibration exercise. However, the results related to this issue are very contradictory. One of the possible reasons for these contradictory results is ruling out the protein in diet. The aim of this study is to study the possible effects of protein addition to the diets on hypertrophy and strength increase in young males during the whole body vibration exercise. The volunteers were grouped into two as protein and carbohydrate groups. In 3 days/week of 3-month whole body exercises, the protein group was given 1gr/kg Whey protein and carbon group which was the control group was given 1 gram/kg starch isolate. Body fat percentage and fat free mass were measured bioelectrical impedance and underwater weighing methods after and before exercise training. The possible changes in the muscle strength were evaluated via vertical jump test, dynamometer and hand grip and leg strength and isometric and isokinetic peak leg strength.There was no change in thebody fat percentage and fat free mass while there was a statistically significant increase in the strength measurement of carbonhydrate group after 3-month exercise training. As for the protein group, a decrease in the body fat percentage and an increase in the fat free mass were detected impedance method. However, these changes in the results were not found underwater weighing. A significant increase was seen in the strength of the protein group the measurements of handgrip strength and isometric flexion peak strength. Any significant difference was not found in the measurement comparisons of both groups. The results of our study indicate that the muscle hypertrophy is not one of effective mechanisms that lead to an increase in the strength after the whole body vibration exercise.Keywords: Strength, Whole Body Vibration, Protein, Hypertrophy