Tez No İndirme Tez Künye Durumu
122357 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
1960 sonrası Türkiye'de devletin mali krizleri / Fiscal crises of the state in Turkey for the post 1960 period
Yazar:YİĞİT KARAHANOĞULLARI
Danışman: DOÇ.DR. AHMET HAŞİM KÖSE
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics
Dizin:Ekonomi teorileri = Economic theories ; Ekonomik kriz = Economic crisis ; Hegemonya = Hegemony ; İhracat = Export ; İthal ikamesi = Import replacement
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
148 s.
ABSTRACT This master's thesis is an attempt to get a critical perspective for the analysis of the fiscal crises in the growth process of Turkish economy for the post 1963 period. Theoretical and methodological references of this work are James O'Connor's "fiscal crisis of the state" thesis, ''accumulation regime" and "mode of regulation" concepts of the French Regulation School and the "hegemonic project" concept of Bob Jessop. By this theoretical framework, these concepts are tried to be operationalized for understanding of respectively, the public finance, economic and politic processes. The thesis consists of two main chapters. The theoretical investigation for "the critical public finance approach" drawn from O'Connor's analysis is the subject of the first chapter. The critical perspective is presented within a comparative analysis by the literature survey in the public finance discipline at the first sub-section of the first chapter. Regulation school that develops concepts for the analysis of the accumulation process and the Jessop' s class relation analysis are used to try to expend the critical public finance perspective in the second sub section. Discussion at the second chapter involves in the "fiscal crises" in the Turkey's short-term history. Turkey's capital accumulation history is divided into three phases with the related hegemonic projects and respectable accumulation regimes. Besides, class relations composition that is solved within the hegemonic projects, all of the periods have defined the state with different roles for the continuity of accumulation and witnessed "fiscal crisis of the state" which also benchmark the end of existing hegemonic project. 148