Tez No İndirme Tez Künye Durumu
161335 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
An analysis of metafictional self-reflexivity in William Gass` Willie Masters`Lonesome Wife and Laurance Sterne's The Life and Opinions of Tristram Shandy / William Gass'ın Willie Master's Lonesome Wife ve Laurance Sterne'in The Life and Opinions of Tristram Shandy adlı eserlerinde üst-kurgusal kendini yansıtmacılık
Yazar:ŞULE OKUROĞLU
Danışman: PROF. DR. NURSEL İÇÖZ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Konu:İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
130 s.
oz William Gass'ın Willie Masters' Lonesome Wifexe Laurence Sterne'in The Life and Opinions of Tristram Shandy Adlı eserlerinde Üst-Kurgusal Kendini Yansıtmacılık Okuroğlu, Şule Yüksek Lisans, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Nursel İçöz Eylül 2005,120 sayfa Bu tez, üst-kurgusal kendini yansıtma tekniğini yapısalcılık ve yapısalcılık-sonrası bakış açısı içerisinde ve özellikle William Gass'ın üst-kurgu tanımını ve Raymond Federman'ın üst-kurgu teorilerini ele alan kuramsal bir çerçevede sunmaktadır. Daha sonra William Gass'ın Willie Master's Lonesome Wife ve Laurence Sterne'in The Life and Opinions of Tristram Shandy eserlerinin üst-kurgusal özellikleri bu kuramsal çerçeve içerisinde çözümlenmektedir. Anahtar Kelimeler: Üst-Kurgu, Kendini Yansıtma, William Gass, Raymond Federman, Post-Modernizm, Yapısalcılık, Yapısalcılık-Sonrası, Tipografya.
ABSTRACT Metafictional self-reflexivity in William Gass' Willie Masters' Lonesome Wife and Laurence Sterne's The Life and Opinions of Tristram Shandy Okuroğlu, Şule M. A. Department of English Language Teaching Supervisor: Prof. Dr. Nursel İçöz September 2005, 120 pages This thesis evaluates metafictional self-reflexivity, and presents it within the scope of certain structuralist and post-structuralist approaches especially by referring to William Gass' definition of metafiction and Raymond Federman's theories on the devices of metafiction. Then aspects of the works of William Gass' Willie Master's Lonesome Wife and Laurence Sterne's The Life and Opinions of Tristram Shandy are discussed within this framework. Keywords: Metafiction, Self-Refiexivity, William Gass, Raymond Federman, Post-Modernism, Structuralism, Post-structuralism, Typography. IV