Tez No İndirme Tez Künye Durumu
335556
Nanoteknoloji bazlı ilaç taşıma sistemlerinin göze ilaç uygulamalarında, transkleral geçiş üzerine etkisinin değerlendirilmesi / Evaluation of transscleral permeability effects of nanotechnology based drug delivery system in ocular drug applications
Yazar:NAGİHAN UĞURLU
Danışman: PROF. DR. EMİR BAKİ DENKBAŞ
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Nanoteknoloji ve Nanotıp Ana Bilim Dalı
Konu:Göz Hastalıkları = Eye Diseases
Dizin:
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2013
103 s.
Bu tez kapsamında, kitosan nanopartiküller sentezlenerek ve bu nanopartiküllere bevasizumab yüklenmiş ve bevasizumab yüklü kitosan nanopartiküllerin karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Atomik kuvvet mikroskobu ve zeta sizer ile yapılan ölçümlerde bevasizumab yüklü kitosan nanopartiküllerin boyutları 80-380 nm olarak ölçülmüştür. İlaç yükleme verimi 38±22 olarak hesaplanmıştır. Hazırlanan bevasizumab nanopartiküllerin in vitro salım çalışmaları yapılmıştır. Yüklü nanopartiküllerin 3 haftalık izleminde, ilaç salımının 5. günden sonra artmaya başladığı ve izlem yapılan 3 hafta boyunca ilaç salımının devam ettiği izlenmiştir. İn vivo çalışmalarda, yüklü nanopartiküller tavşan gözlerine subtenon olarak enjekte edilmiştir. Enjeksiyon sonrası takip süresinde herhangi bir enfeksiyon veya inflamatuar reaksiyon gelişmemiştir. İmünohistokimyasal incelemelerde yüklü nanopartiküllerin sklera duvarında bir miktar ilerlediği gözlemlenmiştir. Bevasizumab yüklü nanopartikül enjekte edilen deney hayvanlarından enjeksiyon sonrası 1, 3, 5 ve 7. gün alınan örneklerde vitreus serum ve vitreus bevasizumab düzeyleri ölçülmüş ve serbest bevasizumab enjekte edilen gözlerden alınan örnekle karşılaştırılmıştır. Yüklü nanopartikül enjekte edilen gözlerde vitreus bevasizumab konsantrasyonunun, serbest bevasizumab enjekte edilen gözlere oranla daha erken yükseldiği izlenmiştir.Yüklü nanopartikül enjekte edilen grupta serum bevasizumab konsantrasyonunun serbest bevasizumab enjekte edilen gruba oranla daha düşük olduğu gözlenmiştir.
Chitosan nanoparticles were synthesized and bevasizumab was loaded to this chitosan nanoparticles in the present thesis. Characterization of bevacizumab loaded chitosan nanoparticles were made and the size of the bevacizumab loaded chitosan nanoparticles were measured between the range of 80-380 nm in Atomic force microscope and zeta sizer. Drug loading capacity was measured as 38±22.In in vitro studies it was observed that amount of drug release was increased after fifth day of injection and continued during 3 weeks. In vivo studies of these bevacizumab loaded chitosan nanoparticle were studied. Loaded nanoparticles were injected as subtenon injections to rabbit eyes. No infectious or inflamatory reactions were developed during follow up period. Immunohistochemical sections showed some degree transport of bevacizumab loaded chitosan nanoparticles transport through sclera. After subtenon bevacizumab loaded chitosan nanoparticle injections serum and vitreus samples were obtained from the rabbits at first, third, fifth and seventh days. The values compared to those of rabbits that were applied free subtenon bevacizumab injection. Elevation of vitreus bevacizumab levels were observed earlier in bevacizumab loaded chitosan nanoparticle injected rabbits compared to free bevacizumab injected rabbits. Serum bevacizumab levels of bevacizumab loaded chitosan nanoparticle injected rabbits were lower that those of free bevacizumab injected rabbits.