Tez No İndirme Tez Künye Durumu
58261
Kış bahçeleri ve tasarım ilkeleri / Wintergarden and design principles
Yazar:FÜSUN TOLGA UYSAL
Danışman: PROF. DR. NİZAMETTİN KOÇ
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
Konu:Peyzaj Mimarlığı = Landscape Architecture
Dizin:Kış bahçeleri = Winter gardens ; Süs bitkileri = Ornamental plants ; İç mekan = Interior space
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
162 s.
Birçok bitki açık alanlarda zor yetişmektedir. Bu, bitkilerin söz konusu alanlardaki hava koşullarına uyum sağlayamaması anlamına gelmektedir. Konutlardaki kış bahçeleri, bitkilerin yetiştirilmesi için daha iyi bir ortam sağlamaktadır. Bitkiler cam altında, kontrol edilebilen ortam koşullan sayesinde genellikle yetişme sorunu yaşamazlar. Zaten bahçede yetiştirme ile atrium mekanında yetiştirme arasındaki temel fark, tüm çevre koşullarının insanlar tarafından kontrol edilebilmesidir. Bu kontrol sistemi kış bahçesi yetiştmciliğinin en önemli özelliğidir. Bitki yetiştirmek için sağlanan bu ortam, aym zamanda evde yaşayanların olumsuz koşullardan etkilenmeden tüm yıl boyunca bahçe keyfîni sürmesini sağlamaktadır. Kış bahçesi ismi ile anılan bu mekanlar, çevre baskılan nedeniyle kentlerde giderek azalan yeşil alanlar için geliştirilebilecek alternatif bir yeşil alan ve canlı yapı sisteminin bir parçasıdır. Bu bakımdan ülkemizde bu konuyla ilgili araştırmalar yapılması ve uygulamaya yönelik üretim için firmaların özendirilmesi gerekmektedir. Anahtar kelimeler: Kış Bahçeleri, Kış Bahçeleri Tasannu, Tasarım İlkeleri, İç Mekan Bitkileri, İç Mekan Bitkilerinin Yetiştirilmesi, Canlı Yapı Sistemi
Most of plants growing in the open garden are hardy, that means, they are not adapted to the weather conditions to be expected in the area. What a winter garden does, in essence, is to provide an improved environment to plants. Plants grown under glass are generally not hardy, and their entire wellbeing depends on the covering of glass. The essence of the difference between growing in the garden and in winter garden is therefore total environmental control. This control system is also a large part of atrium gardening, Key words: Wintergarden, Design of Wintergarden, Design Principles, Indoor Plants, Living Structure System, Growing of Indoor Plants