Tez No İndirme Tez Künye Durumu
175805
1960 sonrası İstanbul mimarlığında rasyonalizm ile etkileşen yaklaşımlar / The approaches interacting with rationalism in Istanbul architecture after 1960
Yazar:RANA KARASÖZEN
Danışman: PROF. DR. FİLİZ ÖZER
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:Geç Modern Dönem = Late Modern Period ; Mimari akımlar = Architectural movement ; Mimarlık tarihi = Architectural history ; Postmodernizm = Postmodernism ; Rasyonalizm = Rationalism
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2005
277 s.